Akıllı Filtreleme
Filter by Sector
Filter by Province
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14,31 saat
3189 adet sonuç bulundu.
+
Kayseri de broyler yetiştiriciliği (etlik tavuk) yapmak istiyorum, yararlanabileceği devlet destek proğramlarından hibe proğramı var mı? Geçen yıl ki kkydp de broyler yetiştiriciliği sadece Osmaniye iline verilmişti, bu sene 09.10.2021 deki resmî gazetede herhangi bir ille ilgili bilgi yer almamaktadır. Yardımlarınızı rica eder iyi çalışmalar dilerim.
M. C. - Kayseri - 11.10.2021
Cevaplayan : Kayseri Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Ali Bayır - 12.10.2021
Cevap :

Merhaba,

Telefonda yaptığımız görüşeme neticesinde Kayseri il merkezi sınırları içerisinde tavuk yetiştiriciliği yatırımı yapmak istediğiniz anlaşılmıştır.

Soruda bahsettiğiniz "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi" çağrısı 09.04.2021 tarihinde sona ermiştir. Bu destek kapsamında illerin öncelik alanlarının değişme ihtmali bulunmakla birlikte güncel durumda herhangi bir öncelik değişikliği bulunmamaktadır.

Tavuk yetişitiriciliği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Teşvik Belgesi" alabilirsiniz. Bunun için et tavuğu yetişticiliği konusunda bölgesel teşvikten yararlanma şartı, asgari Sabit Yatırım Tutarı 1.000.000 TL ve entegre yatırımlarda en az 200.000 adet/dönem olmalıdır. 100.000-200.000 adet/dönem arası entegre yatırımlar genel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Entegre damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımları için asgari kapasite şartı aranmamaktadır. 100.000 adet/dönem altı yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Entegre tesis şartları kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi ile entegre olması koşuluyla desteklenmektedir. Hayvan alımları, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlandırılmaz.

Yatırım konusu ile ilgili değerlendirilebilecek bir diğer fırsat ise Ziraat Bankası kredileridir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için sizin yatırımınıza uygun olarak Ziraat Bankasından uzun Vadeli Yatırım Kredisi kullanabilirisiniz.

Daha ayrıntılı bilgi almak için Ajansımızı ziyaret edebilir veya 0352-3526726 numaralı telefondan bilgi alabilirisiniz.

+
Merhabalar, tarımsal sulamada kullanılan derın kuyu pompalarının daha verimli çalışmasını sağlayan, elektirik tasarrufu sağlayan ve pompa zayiatlarının önüne geçen, su tasarrufu sağlayan özel bir yazılım iceren elektrık panosu icat ettim ve patentini üç ay önce aldım. Çiftçilerimizin ve ülkemizin hizmetine sunmak için seri üretime geçmek istiyorum. Hangi teşviklerden yararlanabilirim?
A. İ. Ç. - Konya - 09.10.2021
Cevaplayan : Konya Yatırım Destek Ofisi - Halil Sena Yetkin - 11.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Tarafınızla yapılan telefon görüşmesinde aldığımız bilgiler ışığında, sulama odaklı elektrik panosu üretimi konusunda aşağıdaki devlet desteklerini incelemenizde fayda görülmektedir:

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı: Program ile yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmek veya iyileştirmek için bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirler geliştiren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlanması amacıyla yeni ürünlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Destek kapsamında aşağıdaki proje giderleri karşılanmaktadır.

 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım Giderleri - Desteğin üst limiti 150.000 TL hibe ve 300.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 450.000 TL’dir. Destek oranı %75 olup yerli malı kullanımında %90 olmaktadır.
 • Nitelikli Personel Giderleri – 200.000 TL’ye kadar %100 oranında.
 • Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri – 100.000 TL’ye kadar %75 oranında.
 • Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri - 100.000 TL’ye kadar %75 oranında.
 • Diğer giderler – 50.000 TL’ye kadar. (Ayrıntılı özet bilgi için: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_arge_urge_ve_inovasyon_destek_programi.pdf )

Bu destek programı her zaman açıktır. Öte yandan, çağrı dönemlerinde sektör odaklı olarak da proje başvuruları da kabul edilmektedir ve destek miktarı çağrı özelinde 6 milyon TL’ye kadar çıkmaktadır. 2021-1 çağrısında otomotiv ve elektrokomünikasyon konularında başvurular kabul edilmiştir.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir. Patent sahibi olarak ürününüzü korumaya almış olmanız sizi uygun başvuru sahibi yapmaktadır.

Belirtilen destek hakkında daha fazla bilgi almak için KOSGEB sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Programı: Bu program kapsamında, Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda ise desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir. Destekler, %30’u geri ödemesiz ve %70’i geri ödemeli olmak üzere %60 oranında uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için özet formu https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_kobi_teknolojik_urun_yatirim_destek_programi.pdf bağlantısından inceleyebilir, KOSGEB’in sitesinden detaylı bilgi almak için ise https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi bağlantısını tıklayabilirsiniz.

TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Program kapsamında KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amaçlanmaktadır. 600.000 TL’ye kadar %75 oranında destek sağlanmaktadır. Destek kapsamında aşağıdaki giderler karşılanmaktadır:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri
 • Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri.

Program çağrı usulüyle yürütülmektedir. Ayrıntılı bilgi için https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-1507_kobi_arge_baslangic_destek_programi.pdf bağlantısından özet bilgi formunu inceleyebilir veya https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi bağlantısından TÜBİTAK’ın destekle ilgili sayfasına erişebilirsiniz.

TÜBİTAK 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Bu program kapsamında yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Yılda iki kez açılan çağrılarla proje yürütülmektedir. Desteklenen giderler şunlardır:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri
 • Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri.

1507 programından farklı olarak bu destekte Bütçe sınırı bulunmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-1501_teydep.pdf bağlantısından özet bilgi formunu inceleyebilir veya https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi bağlantısından TÜBİTAK’ın destekle ilgili sayfasına erişebilirsiniz.

TÜBİTAK 1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı: Bu program ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Proje Çıktısının müşteri kuruluş ve/veya tedarikçi kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının tedarikçi kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; müşteri kuruluşun, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Destek kapsamında aşağıdaki giderler karşılanmaktadır:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri

Projelerin üst bütçesi 2.500.000 TL’dir. 2021 yılı ikinci çağrı takvimi için kapanış günü 28 Ekim 2021’dir. Ayrıntılı bilgi için https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-1707_siparise_dayali_ar-ge_projeleri_icin_kobi_destekleme_cagrisi.pdf bağlantısından özet formu inceleyebilir veya https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1707-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Belgesi ile Yatırımlar: Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım öncesinde aldığınız ve teşvik almak için yatırımınızı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına beyan ettiğiniz bir belgedir. Bu belge düzenlendikten sonra devlet sizi dolaylı yollardan farklı teşvikler ile destekler. Türkiye, Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 6 bölgeye ayrılmıştır. 1. bölge en az teşvik edilen bölgeleri, 6. bölge ise en çok teşvik edilen bölgeleri ifade eder. Konya ise 2. bölgededir.

Sizin konunuza uygun olabilecek " Gerilimi 1000 Voltu geçmeyen elektriksel anahtarlarla veya koruma cihazları ile donatılmış tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler 3120.0.10”, orta yüksek teknoloji yatırımları arasında yer almakta olup, bölgesel teşvik desteklerinden yararlanabilir. Orta-Yüksek Teknolojili Yatırımlar, Konya 2. Bölgede olmasına rağmen 4. bölgedeymiş gibi daha yüksek rakamlı teşviklerden yararlandırılır. Gereken minimum yatırım tutarı 3 milyon TL’dir. Buna göre şu teşvikler sunulmaktadır:

 • Alacağınız makine ve teçhizat için KDV muafiyeti
 • Yurt dışından ithal edeceğiniz makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Hazine arazisi tahsisi
 • SGK işveren hissesi desteği: 6 yıl boyunca yatırım tutarınızın %25’ine kadar
 • Vergi İndirimi Desteği: Yatırım tutarınızın %45’ine kadar %100 vergi indirimi
 • Bina-inşaat harcamaları için KDV İadesi
 • Faiz desteği: Krediler için 1 Milyon 200 bin TL’yi geçmemek üzere 4 puan TL, 1 puan döviz indirimi

Teşvik belgesine başvurular tamamen ücretsiz olarak firmaca yetkilendirilen kişiler tarafından online ortamda (e-devlet) yapılmaktadır. Yatırım teşvik uygulamaları noktasında sıkça sorulan soruları içeren bilgilendirici belgeye şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/sikca_sorulan_sorular-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf

Sorularınız dahilinde konyaydo@mevka.org.tr adresine mail atabilir veya 0332 236 32 90 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

+
Merhaba şehirde yaşıyorum fakat işsizim. Köyümüze dönüp aromatik aronya bitkisi ve lavanta yetiştirmek istiyorum. sahibi olduğumuz 50 dönüm arazi üzerinde su kuyuları, sulama sistemleri, konut, sera, bahçe çevreleme için desteğe ihtiyacım var. Destek verebilir misiniz?
E. Y. - Kırşehir - 09.10.2021
Cevaplayan : Kırşehir Yatırım Destek Ofisi - Ali Gençer - 11.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Gerçekleştirmiş olduğumuz telefon görüşmemiz de Kaman İlçesinde bulunan araziniz üzerinde yapmayı planladığınız yatırımınız ile ilgili olarak faydalanabileceğiniz destekler konusunu aşağıda tekrardan bilgilerinize sunarız.

1. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında her yıl etaplar halinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğler yayınlanmakta ve Proje başvuruları alınmaktadır. Başvuru şartları ve tebliğ içerikleri ilan edilen etaplara göre değişim gösterebilmektedir. Mevcut durumda aktif başvuru çağrısı bulunmamakta fakat önümüzdeki aylarda çağrıya çıkılması planlanmaktadır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar desteklenebilmektedir. Bu bağlamda yatırım planlarınızda bulunan Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar) Hibe Desteği kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak hibeye esas proje tutarı; yeni yatırımlar için 3.000.000 TL'dir. Program Bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen hibeye esas proje tutarının azami %50'si projenin kabul edilmesi durumunda hibe olarak yatırımcıya ödenmektedir. Hibeye esas proje tutarı 250.000 TL altında olan başvurular kabul edilmemektedir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kendi öz kaynaklarından sağlanacaktır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ doğrultusunda Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb.) ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak hibeye esas proje tutarı 500.000 TL'dir. Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen hibeye esas proje tutarının azami %50'si projenin kabul edilmesi durumunda hibe olarak yatırımcıya ödenmektedir. Hibeye esas proje tutarı 20.000 TL altında olan başvurular kabul edilmemektedir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının öz kaynaklarından sağlanacaktır.

Kırsal Kalkınma Destekleri çağrısını; https://www.tarimorman.gov.tr veya https://kirsehir.tarimorman.gov.tr internet siteleri üzerinden takip edebilirsiniz ayrıca detaylı bilgi için Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünü ziyaret edebilir veya 0386 262 2525 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

2. Ziraat Bankası'nın bitkisel üretime yönelik olarak Bitkisel Üretim Kredileri bulunmaktadır. Tahıllar, endüstri bitkileri, yağlı tohumlar, baklagiller, yumrulu bitkiler, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitki ve sertifikalı tohumluk yetiştiriciliği, sertifikalı tohum işleme ve pazarlama, tarla sebzeciliği, meyve yetiştiriciliği, serada meyve ve sebze yetiştiriciliği, açıkta ya da serada iç / dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği vb. gibi bitkisel üretim konularında yapılan yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak kredi kullanılabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

İlave bilgiye ihtiyaç duymanız halinde Kırşehir Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir, kirsehirydo@ahika.gov.tr e-posta adresinden veya 0386 212 7090 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

+
Kahramanmaraş'ta tekstil alanında ofis ortamında eğitim verip tekstil farikalarına deneyimli iş gücüne sahip bireyler yetiştirmek istiyorum.
A. Y. - Kahramanmaraş - 09.10.2021
Cevaplayan : Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi - Hakan Torun - 11.10.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

Telefonda izah edildiği üzere eğitim içerikli konulara herhangi bir destek bulunmamaktadır. İŞKUR üzerinden yerinde eğitim desteği tüm Türkiye genelinde uygulanmaktadır.

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, sorularınızın olması halinde aşağıda bulunan iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatırız.

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Telefon: +90 (344) 231 14 17

e-posta: kydo@dogaka.gov.tr

+
Kuru meyve işi yapmak istiyorum ama bunu sağlıcak finansmanim yeterli değil. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Öneriniz olabilir mi?
A. Ü. - Afyonkarahisar - 09.10.2021
Cevaplayan : Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi - Osman Köprücüoğlu - 10.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız;

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesi neticesinde, Afyonkarahisar ili Kızılören ilçesinde meyve sebze kurutma yatırımı yapmayı planladığınız ve devlet destekleri hakkında bilgi almak istediğiniz anlaşılmıştır. Bu kapsamda;

1. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Yatırım Teşvik Sistemi Yatırımcılara yapacakları yatırımlara ilişkin belirli avantajlar sunmaktadır. Söz konusu sistemde Afyonkarahisar 4. bölgede yer almakta olup gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarında asgari 1 Milyon TL sabit yatırımla Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kredi Faiz Desteği, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirimi, KDV İadesi ve Sigorta Pirimi İşveren Hissesi destek unsurlarından yararlanılabilmektedir. Teşvik sisteminde, ilçe bazlı alt bölge desteklerini de kapsayacak şekilde mevzubahis yatırımın 5. bölge desteklerinden yararlanacak olan Kızılören'de gerçekleşmesi halinde hangi destek unsurlarından hangi oranlarda yararlanılacağını öğrenmek için sitemizde bulunan Teşvik Robotu uygulamasını kullanabilirsiniz.

2. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında etaplar halinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğler yayınlanmakta ve başvurular alınmaktadır. Tebliğ içerikleri ilan edilen etaplara göre değişim göstermektedir. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları Hibe Desteği kapsamında değerlendirilmektedir. Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 1.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 1.000.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 750.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir. Hibeye esas Proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir.

3. Ayrıca, KOSGEB " İleri Girişimcilik Destek Programı " ile ”Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru üzüm, kuru bamya, kuru biber vb.) yatırımlarında İleri Girişimci Eğitimi ‘nin tamamlanması şartıyla girişimcilere 365.000 TL’ ye kadar destek vermektedir. Eğitim başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleşmekte olup eğitimlere katılım ücretsizdir.

Daha ayrıntılı bilgilendirme için Ajansımızı ziyaret edebilir, afyonkarahisarydo@zafer.org.tr veya afyonkarahisarydo@zafer.gov.tr adresine mail atabilir veya 0272 212 20 70 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz..

Zafer Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapmayı planladığınız alanlarda, sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yüz yüze danışmanlık desteği vermekten de memnuniyet duyacağımızı ifade eder, sağlıklı günler dileriz.

+
Merhaba. Hemşirelik lisans mezunuyum. 11 yıldır yoğunbakım hemşireliği yapmaktayım. Yaşlı bakım evi ( huzurevi) açmak istiyorum. Bu iş için en önemlisi ve en zoru uygun bina bulmak. 1 adet buldum. Fakat hasta sayısı benim bütçemi aşıyor. Ne gibi desteklerden yararlanabiliyorum ?
M. K. - İzmir - 08.10.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Hülya Ulusoy Sungur - 08.10.2021
Cevap :

Sayın İlgili;

İletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, planladığınız huzurevi yatırımı kapsamında, asgari 1 Milyon TL'lik yatırım yapabilmeniz halinde Genel teşvikten faydalanabileceğiniz öngörülmektedir. (Ancak 1 Milyon TL asgari tutar limiti 2022 yılında en az 3 Milyon TL olarak revize edilecektir.) Genel teşvikler kapsamında makine-ekipman alımlarınız için Gümrük Vergisi Muafiyetinden ve KDV istinasından yararlanabilirsiniz.

Planladığınız yatırım 5 Milyon TL’den az ise, en az 1 Milyon TL tutar ve 100 kişi ve üzeri kapasite koşulunu sağlayabilirseniz 1. Bölge teşviklerinden faydalanabilmeniz mümkündür. (Ancak 1 Milyon TL asgari tutar limitinin 2022 yılında en az 3 Milyon TL olarak revize edileceğini unutmayınız.) 1. Bölge teşvikleri kapsamında eğer Projeniz kriterleri sağlıyorsa KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği gibi destek unsurlarından faydalanabilirsiniz.

Yatırım planınız "Asgari 5 Milyon TL tutarında ve 100 kişi ve üzeri kapasiteli” olması durumunda Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamında değerlendirilmektedir ve 5. bölge teşviklerinden faydalanabilmesi mümkündür. Eğer yatırım Projeniz bu kriterleri sağlıyorsa; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, vergi indirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği gibi destek unsurlarını kullanabilirsiniz.

Web sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa "Huzurevi" yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Ayrıca, Web sitemiz Ana Sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

Bunun yanında, Halkbank tarafından yönetilen Kadın Girişimci Kredisi’nden faydalanabileceğiniz öngörülmektedir. İlgili kredi ile ilgili bilgilere https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/Girisimci/girisimci-kredileri/kadin-girisimci-kredisi.html linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, tüm bu hususları sizlerle detaylı olarak görüşebilmeyi dileriz. Ajansımıza ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

+
Dijital Dönüşüm Çağrısında değerlendirilen ve ardından onaylanmış proje ile ürünler sorasında süreç ne şekilde ilerliyor? Herhangi bir halka açık toplu etkinlik düzenlenmekte mi?
A. B. B. - Ankara - 08.10.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Muhammed Ali Oflaz - 08.10.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Dijital Dönüşüm çağrısı 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır. Programa başvurular 3 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

Çağrı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları 12 Ekim 2021 Salı günü başlayacak olup detaylı toplantı tarih ve saatlerini http://www.hamle.gov.tr/Home/HaberDetay/26 adresinden inceleyebilirsiniz.

Onaylanan Proje ve ürünlerin tanıtım ve/veya sergilenmesine yönelik bir etkinlik henüz planlanmamış olup muhtemel etkinlikleri Programın http://www.hamle.gov.tr/ adresindeki internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, İzmir ilinde 4. grup madenlerden olan “perlit” üretimine ilişkin "maden işleme" tesisimiz bulunmaktadır. Söz konusu tesisimizde ekonomik ömrünü tamamlamış makine, teçhizat ve elektrik sisteminin yenilenmesine yönelik modernizasyon yatırımı yapılması planlanmaktadır. Söz konusu yatırım için 2012/3305 sayılı kararname kapsamında destek alınması mümkün müdür? Asgari yatırım tutarı ne olmalıdır? Ayrıca söz konusu ürünlerin US 97 kodu hakkında bilgi verebilir misiniz? Ek olarak kapasite artışı planlanmamakta olup "ÇED Kapsam Dışı" yazısının ibrazı gerekli midir? İyi Çalışmalar.
U. K. - İzmir - 07.10.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Gökçe Aydoğdu - 08.10.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

Planladığınız yatırımın detaylarını öğrenebilmek için telefonla sizi aradık ama ulaşamadık. İletmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan perlit üretim yatırımınızın US-97 Kodu 1429.0.13’tür. Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç) yatırım teşvik mevzuatı kapsamında öncelikli yatırım konuları arasında yer almaktadır. Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındaki yatırımlar (6. bölge ve İstanbul hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Söz konusu teşviklerden faydalanılabilmesi için yatırım tutarınızın asgari 1 milyon TL (01/01/2022 tarihinden itibaren asgari 3 milyon TL) olması şartı aranmaktadır. Bu doğrultuda, perlit üretim yatırımlarına sağlanan teşvik unsurları aşağıda yer almaktadır:


KDV İstisnası,
Gümrük Vergisi Muafiyeti,
• 7 yıl %35 Yatırıma Katkı Oranında SGK İşveren Hissesi Desteği,
• %40 yatırıma katkı oranında Kurumlar/Gelir vergisi indirimi,
Yatırım Yeri Tahsisi,
Faiz veya Kar Payı Desteği (TL 5 puan, Döviz 2 puan indirimli)


Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi ve Modernizasyon Yatırımı Projelerinde istenen belgelerin tespiti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Ayrıca, Web sitemiz Ana Sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın" açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile YDO@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Kırklareli ilinde organik kompost gübre üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Yaklaşık maliyeti 4 reaktörlü olarak 20 milyon TL. Kalkınma bankasından kredi kullanmayı düşünüyoruz ancak teşvik belgesi tebliğinde 8.madde de inşaat giderleri belirtilmez diyor. İnşaat giderlerimizde yaklaşık olarak 5.5 milyon TL. Kalkınma bankası krediyi teşvik belgesine göre vereceğinden dolayı ; 1. Kredi başvurusunda bulunurken toplam yatırım bedeline sabit yatırım maliyetinin içerisinde yeralan inşaat giderlerini belirtebilirmiyiz? 2.Teşvik belgesinde belirtilmez ise kredi için nasıl bir yol izlemeliyim? (Ben Kıbrıstan size yazıyorum. Belirttiğim tlf numarası Kıbrısa aittir. Mail ile cevaplarsanız uygun olur.)
M. U. - Kırklareli - 07.10.2021
Cevaplayan : Kırklareli Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Koyuncu - 08.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

İletmiş olduğunuz bilgiler ve yaptığımız telefon görüşmesi doğrultusunda; Organik Gübre Üretim Tesisi yatırımı yapmak istediğiniz ve teşvik sistemi hakkında daha fazla bilgi almak istediğiniz anlaşılmıştır. Talebinize yönelik yapılan incelemede, planladığınız yatırımın 2412.0.06.99 US-97 kodlu "Organik Gübre Üretimi" sınıfına girdiği ve yapacağınız yatırımın 1 Milyon TL ve üzeri olması halinde, Yatırım Teşvik Sistemi 4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknoloji Yatırımları kapsamında "Bölgesel Teşvik Uygulamaları” desteklerinden faydalanabileceğiniz görülmektedir. 4. Bölge teşviklerinde, destek başvurunuzun kabul edilmesi halinde, yapacağınız yeni yatırım kapsamında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, ilave istihdam sağlayacağınız personele yönelik 6 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulanmaktadır. Ayrıca teşvik kapsamında faiz desteği de (TL 4 puan, Döviz 1 puan indirimli) sağlanmaktadır.

İnternet sitemizdeki (www.yatirimadestek.gov.tr) Teşvik Robotu sekmesinde "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa 2412.0.06.99 kodunu yazıp, gelen seçeneklerden uygun olanı seçerek ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarını hesaplayabilirsiniz. 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknoloji yatırımları İstanbul ili hariç 1. 2. 3. ve 4. Bölge illeri 4. Bölge teşvik unsurlarından yararlanmaktadır.

Detaylı bilgi için https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0103011615 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca, sorunuz kapsamında daha detaylı bilgi için Kırklareli Yatırım Destek Ofisimiz ile her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Telefon: 0 288 214 25 25

Bununla birlikte birinci sorunuz kapsamında yatırımın bütünlüğü içerisinde olan inşaat giderleri toplam yatırım giderlerine eklenmektedir.

İkinci sorunuza cevaben, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Kredisi, İşletme Kredisi ve Kısa ve Orta Vadeli Krediler kullandırmaktadır. Bu kredilerin detayları şöyledir:

Kalkınma Yatırım Kredisi

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünce teşvik edilebilir konular ve Bankanın yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda yatırım yapan yatırımcıların Sabit Yatırım Tutarı harcamalarının finansmanını sağlamaktadır. Kredi vadesi en fazla 10 yıl olabilir. Kredi alt sınırı 20 milyon TL’dir. Proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkânı sunulmaktadır. Kredi, yatırım süresine bağlı olarak avans-hakediş usulü ile kullandırılmaktadır. Krediye uygunluk için aranan şart bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmasıdır. Kredi kullanım süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yapılan düzenlemelere göre; bankalar, Finansal Kiralama, Faktoring ve finansman şirketlerince tahsil imkânı sınırlı kredi ve diğer alacak, tahsili şüpheli kredi ve diğer alacak, tasfiye olunacak alacak ve zarar niteliğindeki kredi ve diğer alacak olarak sınıflandırılan borcunun bulunmaması gerekmektedir. Başvurular yatırıma ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi bazında değerlendirilecek olup, Yatırım Teşvik Belgesinde kullanılabilir yabancı kaynak limiti olan firmalar başvurabilecektir. Yatırım Teşvik Belgesinde yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok belgede belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar, Yatırım Teşvik Belgesinde Özkaynak tutarının yer alması halinde ise toplam yatırım tutarından özkaynak tutarı düşülerek hesaplanacak tutar kadar kredi kullandırılabilecektir. Ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, İthal İkamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, İhracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımların finansmanı öncelikli olmaktadır.

Kalkınma İşletme Kredisi

Bankanın yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin İşletme Sermayesi ihtiyaçlarının belirli oranda finansmanını sağlamaktadır. Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji (Yenilenebilir Enerji ve enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler yararlanmakta olup, banka kaynaklı yatırım kredisi ile birlikte kullandırılmaktadır. Kredi Limiti, en çok değerlendirme çalışmaları esnasında hesaplanacak işletme sermayesi tutarı kadar olabilir. Kredilendirme oranı ve vadesi, firma mali analizi yapıldıktan sonra belirlenmektedir. Faiz oranı da değişken olup, üç ayda bir Banka Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir.

Kalkınma Kısa ve Orta Vadeli TL Kredisi

Bankanın yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin ihtiyaçlarının belirli oranda finansmanını sağlamaktadır. Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji (yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler yararlanabilir. Bu kredi proje değerlendirme raporu hazırlanmadan daha kısa sürede devreye girebilmesi amacıyla durum tespit raporu çerçevesinde kullandırılabilmektedir. Vadesi,1 yıl ila 3 yıl arasındadır. Faiz oranı, değişken olup, üç ayda bir Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği kredisi, Dünya Bankası Jeotermal Enerji Kredisi gibi dış kaynaklı kredileri de bulunmaktadır.

Sorunuz kapsamında daha detaylı bilgi için Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.

Tel: (0312) 229 40 00 – 231 49 24

+
Plastiğin sonsuz geri dönüşüme tabi tutularak endüstriyel gıda ambalaj malzemesi üretmek istiyoruz. Sabit yatırım tutarı 200 milyon TL’dir. Stratejik yatırım olarak değerlendirilmesi mümkün mü?
M. A. B. - Gaziantep - 06.10.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Meral Karadağ - 07.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde detaylarını iletmiş olduğunuz yatırımınızın, Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında öncelikli yatırım konuları arasında yer aldığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Gaziantep ilinde yapacağınız yatırımınız, 5. bölge destek unsurlarından yararlanabilecektir.

Öncelikli Yatırımlar 5.Bölge Destek Unsurları

Destek Unsurları

Destek Oranı ve Süreleri

KDV İstisnası

Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Var

Vergi İndirimi

40

Yatırıma Katkı Oranı

80

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

7 Yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Faiz veya Kâr Payı Desteği

İç Kredi

5 Puan

Döviz/ Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

**İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı, geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve Yatırıma Katkı Tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

** Kadın ve/veya genç istihdamının desteklenmesi amacıyla, kadın ve/veya genç istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılmıştır.

** 2017-2021 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV İadesinden yararlanabilmektedir.

Yatırımınız hakkında detaylı görüşmek ve yatırım süreciniz ile ilgili diğer hususlar hakkında bilgi almak isterseniz, İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir ve 0 342 231 07 01 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Soru Formu
Your Name and Surname
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru