Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 18,11 saat
1884 adet sonuç bulundu.
+
Gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya ve internet kullanımı hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kars ve çevresi de bundan Doğu Ekspresinin internette ve sosyal medyada trend olmasından dolayı turizm potansiyeli patlama yaşamıştır. Fakat sosyal medya ve internet sayesinde Kars ve çevresi turizm patlaması yaşamasına rağmen Doğu Ekspresi adı altında ne bir Web Sitesi nede Aplikasyon mevcut buda Doğu Ekspresi ile yolculuk yapanları amatörce gezi yapanların blog sayfalarına, web sitelerine ve youtube kanallarına yönlendirmekte. Amacım Doğu Ekspresi ile seyahat edecek olanları ya da düşünenleri bir çatı altında toplayıp sitemizde ve aplikasyonumuzda bölüm açarak Gezi Rehberimiz ile bilgilendirmek nereden başlamaları hakkında yönlendirmek. Yöresel ürünleri satan esnafımızın ürünlerini Web Sitesinde ve aplikasyonda Mağaza bölümü açarak E-Ticaret sayesinde ürünlerini Türkiye’nin her kesimine göndererek esnafımızın cirosunu artırmak.
İ. A. - Kars - 25.09.2020
Cevaplayan : Kars Yatırım Destek Ofisi - Barış Ayhan - 25.09.2020
Cevap :

TRA2 Bölgesi ve dolayısıyla Kars ilinin tanıtılması çalışmaları çeşitli kurum ve kuruluşlarca devam ettirilmektedir. Bu amaç çerçevesinde plan, program ve Proje Tasarımları ve desteklemeleri sağlanmaktadır. Serhat Kalkınma Ajansı kurumsal internet sitesi üzerinden Kars ile ilgili muhtelif bilgilere erişmek mümkündür. Telefondaki görüştüğümüz husus olan internet sitesi kurulumu için destek ögesi bulunmamaktadır. Çabanız ve bölgemizi tanıtma amacınız için teşekkür etmek isteriz.

+
Merhaba, İstanbul ilinde silindir kaplaması ve üretimi yapan bir firmayız. Şuanda kirada bulunduğumuz yerin imkansızlığından dolayı İstanbul Avrupa ve civarı sanayi bölgelerinden yer almak istiyoruz. 2000m2-- 2500m2 kadar. Buraya en kısa sürede fabrika inşa etmek istiyoruz. Bununla ilgili hangi destekleri alabiliriz? Fabrika yeri + yapımı aşamasında düşük faizli veya hibeli kredi alma olanağımız var mı? Teşekkürler.
U. Ö. - İstanbul - 21.09.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 25.09.2020
Cevap :

Yatırım konunuzla ilgili doğrudan hibe imkânı olmamakla birlikte, fabrika inşaatını da kapsayacak şekilde imalat kapasitenizi arttıracak yatırım yapmanız ve bu yatırımın Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması halinde; yatırıma konu makine ve ekipman için KDV muafiyeti ve gümrük vergisi istisnası sağlanırken; aynı yatırımın bir parçası olarak 2021 yılı sonuna kadar bina inşaat harcamalarında KDV İadesi imkanından yararlanılabilmektedir.

İlave sorularınız ve detaylı görüşmek için Ajansımızla iletişime geçebilirsiniz.

+
Barcod lu kart sistemi ile tüm kurumların kart ihtiyaçlarını çok ucuza ve kağıt kullanmadan gerçekleştireceğim. Karekodlu kart telefon kaybolsa da kaybolmayacağı gibi telefonunu değiştirip başka bir telefon alsa hemen ona yönelecek, kişi dostlarına ulaşmak ve yeni telefonunu bildirmesine gerek kalmayacaktır. Ormanlarımız ve ve kart israfımız tamamen kurtulacaktır. Sektöre reklam ve duyuru yapılabileceği gibi gereksiz kişiler reklamla rahatsız edilmeyecektir. 130 ülkede tüm telefon markaları üzerinde deneme yapılmış fakat hepsinde çalışmaktadır. sadece duyuru reklam için desteğe ihtiyacımız vardır. Arz ederim
M. S. S. - İstanbul - 21.09.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 25.09.2020
Cevap :

Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fuar etkinliği katılımlarına KOSGEB tarafından destek sağlanabilmektedir. KOSGEB tarafından uygulanan " İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ” kapsamında firmaların yurtiçi fuar katılımları 50.000 TL üst limit olmak üzere desteklenebilmektedir. Detaylı bilgi için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi adresine erişim sağlanabilir.

Dış satım amacıyla yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik fuar katılımları için Ticaret Bakanlığı tarafından fuar destekleri imkânından yararlanılabilir. Destek kapsamında yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderler gibi maliyetler karşılanabilmekte olup, destek üst limiti yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirası; sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar adresinden detaylı bilgi alınabilir.

+
Modern sera için 5. bölgede bulunan bir belediye, Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilir mi? Minimum 5 dekarlık alan alt limiti Belediyeler içinde geçerli mi veya 5 dekar altı için bir teşvik var mıdır?
H. Ç. - Erzurum - 23.09.2020
Cevaplayan : Erzurum Yatırım Destek Ofisi - Ozan Gündüz - 25.09.2020
Cevap :

Merhabalar,

Yatırmlarda Devlet Yardımlarının Uygulanmasına ilişkin tebliğin 4üncü maddesinde Gerçek Kişiler, adi ortaklıklar, Sermaye şirketleri, Kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel Bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

Öte yandan sera yatırımlarının teşvik sisteminden yararlanabilmesi için asgari 5 dekar ve üzeri olması gerekmektedir. Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konularında madde 10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir" denilmektedir. Sonuç olarak Belediye olarak asgari 5 dekarlık sera yatırımı için Bakanlıkça uygun bulunması durumunda genel teşvikten faydalabilirsiniz.

Diğer taraftan Sera Yatırımınıza yönelik olarak DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yakın zamanda ilan edilen 2021 Proje Teklif Çağrısında sayılan önceliklerle ilişkilendirebilmeniz durumunda DAP BKİ'den de destek alınabilir. Bu. hususta http://www.dap.gov.tr/kurumsal/2021-proje-tekli%C2%B7f-cagrisi/ linkini kullanarak çağrının şartlarını incelemeniz önerilmektedir

Son olarak Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı proje havuzunda da (SOGEP, Güdümlü Proje Desteği, CMDP vs) değerlendirilebilme ihtimaline yönelik Ajans yetkilileri ile de irtibata geçmeniz önerilmektedir.

Saygılarımızla

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Erzurum Yatırım Destek Ofisi

+
Bulunduğum bölgede biyogaz ile elektrik tesisi kurmak istiyorum. Devlet desteği ne kadar verilmektedir? Prosedürü nedir?
B. B. - Kars - 20.09.2020
Cevaplayan : Kars Yatırım Destek Ofisi - Barış Ayhan - 25.09.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sorunuz ikiye ayrılıp yanıtlanabilir. Bu ayrım; bir yatırım içerisinde olan destekler ve ikincisi de yatırımın tamamının yenilebilir enerji alanında olması şeklide ifade edilebilir.

Sorunuzun ilk kısmı için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz:

TKDK’nın " Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” şeklinde bir programı bulunmaktadır. Bu programda biyogaz ile ilgili bir destek kalemi vardır: " Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları”. Bu programı inceleyebilirsiniz.

• Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası’nın enerji alanında verdiği " Diğer Kredi Ürünleri” şeklinde bir programı vardır. www.kalkinma.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

Ayrıca, şu an açık olmayan;

Tarım ve Orman Bakanlığının program otoritesi olduğu " KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Prog-ramı” ve TKDK’nun program otoritesi olduğu " 101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ” programlarını inceleyebilirsiniz.

Sorunuzun ikinci kısmı için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz:

Teşvik sisteminde destekler bulunmaktadır.

Biyogazdan(Biyokütle) elektrik enerjisi üretimi 4010.0.01.92 US-97 Kodu ile Yatırım Teşvik Belgesine başvuru yapabilirsiniz. Genel teşvik kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir Vergisi Stopajı Desteği gibi destek ögelerinden yararlanabilirsiniz. Yatırımınız organik gübre üretimi şeklinde olacaksa 4. Bölge teşviklerinden yaralanabilirsiniz.

Biyogaz tesisinin kurulumu ile ilgili olarak veya hesaplamalar şeklinde bir ihtiyaç hâsıl olursa https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/ internet adresinde bulunan " Fizibilite Raporlarını” inceleyebilirsiniz.

Web sitemiz e-bültenine üye olmanızdan dolayı desteklerle ilgili gelişmeler elektronik posta adresinize gönderilecektir.

+
Merhaba ben Balıkesir Ayvalık Altınova bölgesinde güzellik salonu açmak istiyorum nereden başlanır, nasıl destek alabilirim ve iyi bir yatırım olur mu? Bilgi almak istiyorum.
D. K. - Balıkesir - 21.09.2020
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Ali Koç - 25.09.2020
Cevap :

Merhaba,

İyi bir Yatırım olup olmadığını anlamak için güzellik salonu alanındaki ihtiyacı incelemeniz gerekir. Bunun için de öncelikle "yer seçimi" ve "iş potansiyeli"ne bakılabilir. Yer seçimi için bu gibi salonların açılması için en uygun şartlara haiz bir nokta seçilmelidir. İş potansiyeli için de bulunduğunuz bölgede ne kadar potansiyel var? Kaç adet güzellik salonu var? Mevcut salonlar dışında yeni bir salon açmanız halinde bunu karşılayacak talep var mı? gibi sorulara yanıtlar bulmak lazım.

İş fikrinize yönelik NACE Kodu "96.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri"'dir. Bu kapsamda KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer almaktadır. İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik eğitimi katılım belgenizi almış olmanız gerekiyor bu kapsamda KOSGEB tarafından sunulan Geleneksel Girişimci Eğitimini alıp eğitimi tamamlayarak katılım belgesini almanız gerekmektedir. Geleneksel Girişimci Programı işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemeyi ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi hedeflemektedir. KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerine e-devlet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Eğitimler KOSGEB tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Eğitimlere elektronik ortam üzerinden dilediğiniz saatte ulaşabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken husus, Geleneksel Girişimci Eğitimini almadan işletme kurarsanız KOSGEB Yeni Girişimci Programına Başvuramazsınız.

Destek programı kapsamında kuruluş desteği (Gerçek Kişi işletme 5.000 TL- Sermaye şirketi işletme 10.000 TL), performans desteği ve sertifika desteği (5000 TL) sağlanmaktadır. Geleneksel Girşimilik Destekleri tamamen geri ödemesizdir.

İşletmeyi kurarken dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır;

-İşletme kuruluş tarihinin Geleneksel Girişimci Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün sonra) olması gerekmektedir. Eğitimin tamamlandığı tarih ile işletme kuruluş tarihi aynı gün olmamalıdır. Bu nedenle eğitimin tamamlandığı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra Vergi Dairesine açılış işlemleri için başvuru yapılmalıdır.

-Başvuruda bulunacağınız işletmenin Türk Ticaret Kanununda (TTK) tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde (limited veya anonim şirketi) olarak kurulmuş olması gerekiyor. Adi ortaklıklar TTK'da tanımlı değildir ve KOSGEB tarafından desteklenmemektedir.

-Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalı ve işletmeyi münferiden temsile yetkili olması gerekmektedir. Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıl) girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.

-Girşimcinin bu süre içerisinde kendi işinin başında olması ve başka herhangi bir yerde SGK kaydının olmaması gerekmektedir.

Ayrıca KOSGEB destekli kurulan işletmeler için; erkekler için 50.Bin TL, kadınlar için 70.Bin TL'lik çok düşük faizli Kredi imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda 10 adet bankayla protokol imzalanmıştır. Daha detaylı bilgi için KOSGEB ile irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

+
Merhabalar, Aydın-Söke OSB'de %80ni tamamlanmış fabrika inşaatımız bulunmaktadır. Fabrika da yatırım maliyeti olarak en yüksek bütçe olan tavan vinçlerini alabilmem için faydalanacağım bir teşvik, hibe veya destek paketi var mıdır?
S. Y. - Aydın - 23.09.2020
Cevaplayan : Aydın Yatırım Destek Ofisi - Armağan Aydın - 25.09.2020
Cevap :

Merhaba,

Sorunuza daha doğru cevap verebilmek için iş yerinizin NACE Kodunu bizimle paylaşabilir misiniz?

+
Merhaba, Yakın gelecekte, sağlıklı bir yiyecek markası olan bir şirketi devir alma planlarımız var. Şirketin bünyesinde üretim yok, fason olarak yapılıyor. Bilindik sayılan bir markanın satış ve pazarlama faaliyetleri şirketin ana işi diyebiliriz. Bunun için herhangi bir teşvik-destek var mıdır? Teşekkürler
K. K. - İstanbul - 21.09.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 25.09.2020
Cevap :

Tanıtım amaçlı katılım sağlanan yurtiçi fuar etkinliklerine yönelik KOSGEB tarafından destek sağlanabilmektedir. KOSGEB tarafından uygulanan " İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ” kapsamında firmaların yurtiçi fuar katılımları 50.000 TL üst limit olmak üzere desteklenebilmektedir. Detaylı bilgi için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi adresine erişim sağlanabilir. ​

+
Eskişehir OSB de güç elektroniği alanında savunma sanayine yönelik üretim yapan 30 yıllık bir firmayız. fabrikamız içerisine Ar-Ge laboratuvarı kurmak istiyoruz. Bununla ilgili ekipman ve yazılım alımı yapacağız. Faydalanabileceğimiz destekler nelerdir ? Teşekkürler.
E. Ö. - Eskişehir - 21.09.2020
Cevaplayan : Eskişehir Yatırım Destek Ofisi - Eskişehir Yatırım Destek Ofisi - Fatih Aydın - 25.09.2020
Cevap :

Merhabalar,

Ar-Ge laboratuvarında kullanılmak üzere ihtiyacınız olan ekipman ve yazılım için 1507 TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ PROGRAMI'ndan yararlanabilirsiniz. Program kapsamında Proje süresi 18 ay olup destek üst sınırı 600.000 TL ve destek oranı %75'tir. Program, çağrı usulü olup aşağıdaki destek unsurlarını içermektedir:

  • Personel giderleri,
  • Proje personeline ait seyahat giderleri (ekonomi sınıfı ve şehir içi hariç)
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri (üretim altyapısına yönelik giderler hariçtir),
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri (YMM ve AGY101 ve AGY301 dokümanlarının hazırlatma giderleri dahildir.)
  • Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör ArGe kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri.

Program, yılda iki kez açılmaktadır. https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden programa başvuru yapılabilir.

Sorunuz kapsamında daha detaylı bilgi için Eskişehir Yatırım Destek Ofisi ile irtiba geçebilirsiniz.
Saygılarımızla.

+
Patent başvurusu yaptığım bir marka için ihracat amaçlı sıvı deterjanlar ve temizlik malzemeleri imalatı yapmak istiyorum, bu konu da ne gibi teşviklerden yararlanabilirim, nasıl yararlanabilirim ?
M. S. - İstanbul - 21.09.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 25.09.2020
Cevap :

Geliştirdiğiniz ürünlerin imalatına yönelik bir tesis kurmayı planlıyorsanız, Yatırımınıza çeşitli vergisel avantajlar sağlayabileceğiniz yatırım teşviklerinden yararlanabilirsiniz. Web sitemizdeki Teşvik Robotu sayfasında (https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu) "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzü yazıp (SABUN VE DETERJAN, TEMİZLİK VE CİLALAMA MADDELERİ; PARFÜM; KOZMETİK VE TUVALET MALZEMELERİ İMALATI 2424), ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili destek unsurlarını hesaplayabilirsiniz. Başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan yatırım teşvikleri kapsamındaki destekler ile ilgili kapsamlı bilgiye https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden erişilebilmektedir.

Yatırımız için KOSGEB’in sunmuş olduğu imkânları da değerlendirebilirsiniz. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Desteklerini (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6314/isletme-gelistirme-buyume-ve-uluslararasilasma-destekleri) inceleyebilirsiniz.

İhracatın geliştirilmesine yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan birçok destek mekanizması bulunmaktadır. İhracat için sunulan imkanlar hakkında aşağıdaki adresten detaylı bilgi temin edilebilir.

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru