SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)
6362 sayılı Kanun çerçevesinde Sermaye piyasası kurumlarına; sermaye piyasası araçlarının ihraç ve Halka Arzı ile borsada işlem görmesine; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasına, Yatırımcıların (sermaye piyasasında işlem gören fon sahibi kişiler/kurumlar) hak ve menfaatlerini korumaya yönelik düzenlemeler yapan kurumdur.