Özel Organize Sanayi Bölgesi
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunundaki usullere göre belirlenen yerlerde, özel hukuk Tüzel kişilerince ve Gerçek Kişilerce kurulan ve işletilen OSB'lerdir.