Oda Kayıt Belgesi
Firmanın Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.