Mikro İşletme
On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık Net Satış Hasılatı veya mali Bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir