Mikro İşletme

10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık Net Satış Hasılatı veya mali Bilançosundan herhangi biri 5 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.