Mali Tablolar
Bir işletmenin faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri içeren tablodur.