İthal İkame
Daha önce ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesidir.