İfraz
Bir arazinin Parsellere ayrılması, arazinin imar açısından uygun parçalara bölünmesi işlemidir.