C2C
İngilizcesi "Consumer to Consumer” Türkçe'si "Tüketiciden tüketiciye” olan, tüketiciden tüketiciye internet üzerinden yapılan bir ticaret (E-Ticaret) modelidir.