Yatırımcı Sözlüğü
Katı, sıvı ve gaz atıkların düzenli ve sürekli depolanması, yakılarak ortadan kaldırılması, geri kazanmak üzere ürün ve enerjiye dönüştürülmesidir.
Esas Proje hakkında fikir veren, uygulama projesinden önce hazırlanan taslak niteliğindeki projedir.
Birliğin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak Yatırımların finanse edilmesi amacıyla kurulan Avrupa Birliğinin finans kurumudur.
Bir Projede proje sahibi ve/veya ortakları tarafından projenin belirli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik arazi, mal, malzeme, iş gücü, makine ve ekipman olarak sunulan katkıdır.