Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 20 saat 19 dakika
1768 adet sonuç bulundu.
+
2015 yılında kurulan ***** tarım ltd.şti hayvancılık sektörüne melas bazlı yalama kovası ve melas tozlu yalama taşları üretip iç ve dış piyasaya satışını yapmaktadır. İş ve istihdam potansiyelini arttırmak açısından sermaye, hammadde ve makine desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Şimdiye kadar sadece 20.000 TL destek kredisi kullanmış ve tamamını yasal sürede ödemiştir. Ayrıca firmanın KDV alacağı olup, herhangi bir SGK ve vergi borcu bulunmamaktadır. Bankalar nezninde şirketimizin hiçbir kredi borcu bulunmamaktadır. Bu itibar ile 500000 TL nakdi destek ile firmamız daha etkin çalışma sistemine kavuşacaktır.
A. D. - İzmir - 24.09.2020
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Hülya Ulusoy Sungur - 25.09.2020
Cevap :

Merhaba;

İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığınız yatırımınızla ilgili olarak verdiğiniz bilgiler ışığında, talep ettiğiniz destek unsurları üzerine yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

KOSGEB tarafından, " desteklenecek araştırma-geliştirme ve İnovasyon Projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile Girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamak amacıyla” yürütülen Ar-Ge ve İnovasyon Destek Program’ı kapsamında ar-ge ve inovasyon (yenilik) yapan işletmelere; deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; destek sağlanabilmektedir. Bu program kapsamında uygun bir işletmeyseniz hammadde konusunda bu programdan faydalanabilmeniz mümkün olabilecektir.

Teçhizat konusundaki destek taleplerinizle ilgili olarak yine KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek Programı ve İşletme Geliştirme Destek Programlarından faydalanabilmeniz mümkün görünmektedir. Ayrıca, web sitemiz Ana Sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak; ilgili kurumların sizlere uygun olabilecek en son güncel destek programlarına ulaşabilmeniz mümkündür. İşletmenizin ve talep ettiğiniz destek kapsamlarının programlara uygunluğu noktasında nihai değerlendirme KOSGEB tarafından yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, Sermaye desteği olmamakla birlikte, Yatırım Teşvik Sisteminden faydalanmayı düşünürseniz; İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığınız melas bazlı yalama kovası ve melas tozlu yalama taşları üretimine yönelik yatırımınız kapsamında Teşvik Sisteminden hangi ölçüde faydalanılabileceğiniz ile ilgili detaylı bilginin verilebilmesi için üretilecek ürünlerin US-97 Kodunun tespit edilmesi gerekmektedir. Verdiğiniz bilgiler ışığında, US 97 kodunuz " 2921.2.15-Hayvan yemlerini hazırlamaya yönelik makine ve cihazlar; kümes hayvancılığına yönelik makine ve cihazlar” kapsamında kabul edilirse; 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknoloji yatırımları arasında değerlendirilmeniz mümkün görünmektedir. Buna göre, makine ve ekipman alımında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteği ve faiz desteği imkanı bulunmaktadır. 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına ayrıca KDV İadesi uygulanmaktadır. Ancak yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari yatırım tutarının 1. Bölge olan İzmir’de en az 1.000.000 TL tutarında olması gerekmektedir. Bu tutarın, Proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesinde öngörülen sürede gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilmektedir. Bu süre, uzatma ile birlikte uygulamada 4 yıl civarında olmaktadır. https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa üretilecek ürün adı veya US-97 kodunuzu yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilmeniz mümkündür. Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, tüm bu hususları sizlerle detaylı olarak görüşebilmeyi dileriz. Ajansımıza ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

+
Merhabalar, teminat mektubu nakit teminat mıdır yoksa taşınmaz mı? Saygılarımla,
Ş. Ş. - İstanbul - 22.09.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Onur Partal - 25.09.2020
Cevap :

Teminat mektubu bir metin halinden oluşur. Metnin içerisinde ise yapılan işin o mektupta yazılan tutar kadar garanti olduğu belirtilir. Metnin şekli genelde verilen kurumlar tarafından belirlenir. Ama içerisinde değişmeyen, mutlaka bulunması gereken bazı durumlar vardır. Bunlardan biri teminat süreli ise geçerlilik tarihi değilse süresiz olduğunu belirten sözcüktür. Aynı zamanda düzenlenme tarihi, teminat edilen tutar, hangi banka olduğu, verilecek kurum, gerekli imzalar bir teminat mektubunda olması gereken faktörlerdir. Geri kalan kısımlar ise teminat mektubunun verileceği kurum tarafından belirlenebilir.

Teminat mektubu kullanmak için bankaya başvuru yapmalısınız. Yaptığınız başvuruda ne kadarlık bir mektuba ihtiyacınız olduğunu belirterek, istenilen metin şeklini iletirsiniz. Banka tarafından sizin adınıza gerekli incelemeler yapılır ve bankanın nezdinde limitleriniz müsait ise eğer, teminat mektubu istenilen şekilde düzenlenir. Böylelikle elinizde bulunan teminat mektubu üzerinde yazan tutar kadar bankaya sorumlu olursunuz. Banka ise sizin bu mektubu vereceğiniz kuruma sorumlu olur. Aldığınız mektubu kuruma iletir ve kurumda belli işlemleri yapmak için yetki kazanmış olursunuz. Yani sizin teminatınız da sunduğunuz tutar kadar; hizmet, ticaret gibi işlemlere konu olabilirsiniz.

Teminat mektubunun verildiği kurum açısından düşündüğümüzde de şirketin kendini garantiye aldığını söyleyebiliriz. Mektubun alındığı kişiye, belirtilen tutar karşılığında diledikleri gibi mal alım ve satımı yapabilir. Fakat burada dikkat etmesi gereken bir durum mektubun süresidir. Eğer bir mal satışı olacaksa, Vadesinin bu süreden az olması önemlidir ki teminat mektubunun süresi geçtiğinde mal için kendi yöntemlerinizle borcunuzu almak zorunda kalırsınız. Herhangi bir teminatınız kalmaz. Süresinin içerisinde ödenmeyen bir mal satışınız var ise mektubu tazmin ettirebilirsiniz. Yani bankaya başvurarak borcunuz karşılığını alabilirsiniz. Ama teminat mektubunun süresi geçmişse hiçbir işe yaramaz, doğrudan çöptür. Herhangi bir hak iddia edilemez. Bu yüzden teminat mektubunu elinde bulunduran kişinin de bu gibi durumlarda dikkatli olması gereklidir.

Teminat mektubunu veren kişi ile alan kişinin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Teminat mektubu şekil bakımından ve kullanım açısından biraz farklıdır. Bu sebeple düzenlenen teminat mektuplarında öncelikle olarak tarafların istenilen şartlara uygun mu diye metni kontrol etmesi gerekiyor. Aynı zamanda tarih ve tutar da büyük önem taşıyan faktörlerdendir. Yanlış yazılan bir tarih sizi ciddi sıkıntılara sokabilir. Aynı şekilde tutar da istenilen kadar mı incelemelisiniz. Böylelikle limit Risk durumunda sıkıntıya düşmemiş olursunuz.

Teminat mektuplarında birde bankanın attığı imzalar önemlidir. Eksik imzalı teminat mektupları ile çok fazla hak talep edilmesi mümkün değildir. Teminat mektubu şekil olarak genel çerçevede 4’e ayrılır. Geçici, kesin, vergi ve icra dairelerine verilen; bir de gümrük, özel kişi, resmi kurumlara sunulan mektuplar olarak 4 farklı şekilde karşımıza çıkar. Bu sebepten mektubunuzun hangi özellikte olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız. Geçici teminat mektupları genelde ihalelerde kullanılan ve ihaleyi alan kişi için kesin haline dönüşecek türden mektuplardır. Kesin mektuplar yapılan anlaşma sonucunda bankanın sorumluluğu altında olan türdür. Diğerleri ise genelde limit, Kredi gibi tanımlamalar yapmak için kullanılır.

Mektupta dikkat edilmesi gereken diğer bir durum ise mektup metninde kullanılan ifadelerdir. Bu ifadelerle mektubun ne şartlarda ödeneceği yer alır. Örneğin, ilk talepte borcun ödemesinin borçlunun rızası olmadan kesin olarak gerçekleşeceği ifadesi yer alabilir. Bu ifade ile istenilen borç ödenmediğinde bankaya tazmin için doğrudan başvurabilirsiniz. Borcunuzu tahsil eder ve riskten kurtulursunuz. Bu gibi ifadeler değişiklik gösterdiği için metnin şekli önemlidir diyoruz.

Sonuç olarak, teminat mektubu satıcı tarafı büyük oranda korur. Ticaret risklerini azaltır ve tahsilat sorununu ortadan kaldırır. Bankaların verdiği bu hizmette riski bankalar üstlenir. Fakat bankalarda üstlenirken kişiden belli teminatlar alır. Bu yüzden tahsilat ile uğraşmak yerine, işi teminat mektubuyla bankaya bırakırsınız. Bir nevi factoring işlemi yaparsınız. İşleyişleri aynı değildir, ama bankanın riskleri üstlenmesi bakımından şekli aynıdır.

6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre aşağıdaki değerler mutlak olarak teminat hükmünde olup tahsil dairesi bunları alıp almamakta serbest değildir.

– Para,

– Bankalar ve katılım bankalarınca verilen süresiz teminat mektupları,

– Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

– Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat " Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.”

– İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince Haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar

teminat olarak kabul edilebilir. Bu sayılan değerlerden birini sağlayamayanlar ise muteber bir şahsı teminat olarak Kefil gösterebilirler.

Teminatın sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybetmesi veya borç miktarının artması halinde; amme borçlusundan teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir. Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla her zaman değiştirebilir.

+
Merhaba, İstanbul da 15 yıllık bir mağazamız var mağazamızda satılan ürünler in yüzde doksandan dan fazlası ithal gelmektedir, 2 yıl önce açtığımız üretim atölyemizde küçük çaplı imalata başladık şirket olarak bu imalatı çok fazla geliştirmek ve ihracatını yapmak istiyoruz şu an yaptığımız ve yapacağımız ürünler ülkemizde bir çoğu üretilmiyor, ve bu ürünlerin yüzde 90 ı ithal edilmekte üretim için bir çok enjeksiyon kalıbı, bazı makineler ve ar-ge gerekmektedir. Bunlar için nasıl bir destek alabiliriz teşekkür ederim.
T. Ö. - İstanbul - 23.09.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 25.09.2020
Cevap :

Yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’ler " İşletme Geliştirme Destek Programı” kapsamında KOSGEB tarafından 480.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Program hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi adresi ziyaret edilebilir.

İşletmelerin rekabet güçlerinin ve İhracat kapasitelerinin artırılması, Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması amacına hizmet etmek üzere TÜBİTAK tarafından 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI uygulanmaktadır. Çağrı esasına göre uygulamada olan program hakkında https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi adresinden detaylı bilgi alınabilir.

Halihazırda üretmiş olduğunuz mamullerinizi yurtdışı pazarlara satmak için Ticaret Bakanlığının sunmuş olduğu desteklerden yararlanabilirsiniz. Ürünlerinizi yurtdışı pazarlarda tanıtmak için katılım sağlayacağınız fuar etkinlikleri için fuar desteklerine müracaat edebilirsiniz. Fuar destekleri hakkında https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar adresi ziyaret edilebilir. İlave olarak, Ürünlerinizi satacağınız yeni ihraç pazarlarınızı belirleyebilmek, ihracat yapmak istediğiniz hedef pazarlar hakkında bilgi kazanmak ve potansiyel müşteriler ile iş görüşmeleri gerçekleştirmek için pazar araştırma desteği imkânı da bulunmaktadır. Söz konusu desteğe https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/yurt-disi-pazar-arastirmasi-destegi adresinden ulaşılabilmektedir.

+
Sayın yetkili merhabalar, Firmamız medikal sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır. Firmamızın sahip olduğu yatırım teşvik belgesi kapsamında bina-inşaat yatırımı yapmaktayız. Toplam 5.000 m² kapalı alanımız var. Bu toplam alanımızın 1.000 m²'si yatırımımız tamamlandığında başka bir firmaya kiraya verilecektir. Bu kapsamda, kiraya vereceğimiz alan için bina inşaat harcamalarımızı sunarken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Ayrıca bu giderimizi muhasebesel olarak nasıl tutmalıyız? 4.000 m² için olan harcamalarımız için ayrı, kiraya vereceğimiz 1.000 m² için ayrı mı olmalıdır? Yardımlarınızı rica eder, şimdiden teşekkür ederiz.
S. H. - Ankara - 24.09.2020
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Alper Demir - 25.09.2020
Cevap :

Öncelikle Yatırım Tamamlama Vizesi yapılırken gerçekleşen değerler üzerinden nihai Sabit Yatırım Tutarının hesaplandığını belirtmek gerekir. Bunun için gerçekleşen bina-inşaat harcamaları, gerçekleşen ithal makine ve teçhizat harcamaları, gerçekleşen yerli makine ve teçhizat harcamaları ve gerçekleşen diğer harcamalar ayrı ayrı hesaplanır.

Bina-inşaat gerçekleşen harcamaları yatırım kapsamında oluşturulan makine parkı için gerekli kapalı alan büyüklüğü ile belirlenir. Karar verilen bina-inşaat (kapalı alan) büyüklüğü için gerçekleşen harcamalar nihai bina-inşaat harcaması olarak değerlendirilir. Bu nedenle inşaat büyüklüğü kararını kendinizin belirlemesinden ziyade tamamlama vizesi için yapılacak ekspertizde yatırım kapsamında oluşturduğunuz makine parkınızın ihtiyacına göre belirleneceğini unutmayınız. Şu aşamada bina-inşaat harcalarınızı 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında tutmaya devam edebilirsiniz.

Sadece bina-inşaat harcamalarınızı değil, yatırım kapsamında gerçekleşen her harcamayı 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında tutmanızı öneririz.

Konuyla ilgili ilave sorularınız olursa Ajansımızın Ankara Yatırım Destek Ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.

+
Ayaş ilçesi Gençali mahallesinde hububat eleme tesisi kurmak istiyorum hibe teşvik var mı? varsa şartları nelerdir?
A. E. - Ankara - 21.09.2020
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Alper Demir - 25.09.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Hububat eleme tesisi yatırımları Genel Teşvik Uygulamaları kapsamındadır. Ankara için bu yatırım konusunda asgari Sabit Yatırım Tutarı 1 Milyon TL'dir. Genel teşvik uygulamaları kapsamında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti teşvik unsurlarından yararlanabilirsiniz.

İlk defa ve sıfırdan yatırım yapacaksanız KOSGEB Girişimcilik destekleri ile yatırım sürecinizi başlatabilir ve sunulan desteklerden yararlanabilirsiniz. Bu destek uygulamasının detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi linkinden ulaşabilirsiniz.

İlave sorularınız olursa çekinmeden Ankara Yatırım Destek Ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

+
Merhaba, Dijital Reklam firmasıyız, yeni bir startup kuruluşuyuz. Amacımız Türkiye'deki yerli üreticilere ve Kobilere hem yurt içi hemde yurt dışında nihai tüketicileri ile buluşabilecekleri ve satışları artırana katkı edecek çeşitli hizmetler sunmaktayız. Dijital reklam dünyasında strateji gelişimi ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamakta yerli markaların dünyaya açılmasına destek olmaktayız. Hangi tür teşviklerden yararlanabilir ve istihdamımızı artırıp startup'ımızı bir dünya markası haline getirebiliriz?
S. G. - İstanbul - 23.09.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Onur Partal - 25.09.2020
Cevap :

KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan çeşitli destekler bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen İhracat Destekleri; yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve Markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır. Detaylı bilgi için: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri

Mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da sürdürülebilir artışın sağlanmasına yönelik tedbirleri alma görevini yürütmekte olan Ticaret Bakanlığı, 2011 yılından itibaren hizmet sektörlerine yönelik kapsamlı devlet yardım programları uygulamaktadır. Bu doğrultuda 2015 yılında gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 2015/8 sayılı " Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 2564 sayılı " Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” 20.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, 2641 sayılı "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar" 09.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki mekanizmalar hayata geçirilmiştir: (https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati)
- Genel Destekler
-Markalaşma Desteği
-Dijital Faaliyetlere İlişkin Destekler

KOSGEB ise 2 ana başlıkta ve bunların altındaki alt başlıklarda çeşitli destekler vermektedir. Bu ana başlıklar:
- Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6313/arge-teknolojik-uretim-ve-yerlilestirme-destekleri )
-İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6314/isletme-gelistirme-buyume-ve-uluslararasilasma-destekleri )

+
İstanbul'da bina ve site yöneticiliği (tesis yöneticiliği) şirketi kurmak istiyorum. Şirket için gerekli olan yazıcı, bilgisayar vs. ofis malzemeleri ile şirket kurulumu için hibe vb. ne gibi destekler sunulabilir? Teşekkürler.
A. U. - İstanbul - 23.09.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Onur Partal - 25.09.2020
Cevap :

KOSGEB tarafından yürütülen "Girişimcilik" ve "KOBİ Finansman" destekleri bulunmaktadır.

Geleneksel Girişimcilik kategorisine göz attığımızda
-Gerçek işletme için 5 bin TL
-Sermaye şirketi işletme için 10 bin TL kuruluş desteği

Yukarıdakilere ek olarak 5 bin-20 bin TL arası performans desteği ve yine 5 bin TL sertifika desteği sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması amacıyla KOBİ Fİnansman desteği bulunmaktadır. Şirketin faaliyet alanına göre 50 bin ile 500 bin TL arasında üst limitlerde destek sağlanabilmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi

+
Merhaba, İstanbul'un köylerinden birinde lavanta yetiştirmek istiyorum. Bunun için uzun süreli devlet arazisi kiralayabilir miyim? Yararlanabileceğim devlet teşvikleri var mı? KOSGEB Girişimcilik Sertifikasına sahibim. Neler yapabilirim, iç ya da dış pazarda aktif üretici olarak yer almak istiyorum. Teşekkür ederim.
E. S. D. - İstanbul - 24.09.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Onur Partal - 25.09.2020
Cevap :

KOSGEB Girişimcilik sertifikasına sahip olmak için almış olduğunuz eğitimlerde de bahsedildiği gibi bitki yetiştiriciliğine yönelik Yatırımlar girişimcilik destekleri kapsamında değildir. Ancak lavantanın toptan ticaretine yönelik yatırım konunuz girişimcilik destekleri kapsamında değerlendirilebilir. Girişimcilik destekleri kapsamında ki desteklenen sektörlere https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/DesteklenenSektorler.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü veya ilçe ise Milli Emlak Şefliği, re'sen veya Yatırımcının talebi üzerine aynı ilçe sınırları içerisinde yer alan uygun hazine arazisinin tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiralanması konusunda ilana çıkabilmektedir. Bu çerçevede 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda çok yıllık bitkiler için 10 yıla kadar, tek yıllık bitkiler içinse 5 yıla kadar kiralama imkanı sunulmaktadır. Sürece ilişkin başvuru evrak örneklerine ve detaylı bilgiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı tanıtım broşüründen ulaşabilirsiniz. Broşüre https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Kira/tibbi-ve-aromatik-bitkiler-brosur.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Bitki yetiştiriciliği İstanbul'da 3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar kapsamında desteklenen sektörlerden değildir.

Tarım ve Orman Bakanlığı taraından sunulan ORKÖY Kredileri ve tarımsal desteklemeler için bulunduğunuz ildeki Tarım ve Orman il müdürlüğü ile iletişme geçmenizi öneririz.

İlave sorularınız olursa çekinmeden Ajansımızla iletişime geçebilirsiniz.

+
Hastane önlüğü imalatı 4. Bölge Desteklerinden faydalanabilir mi?
S. H. - Ankara - 21.09.2020
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Alper Demir - 25.09.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Hastane önlüğü imalatı Ankara'da 4. Bölge teşviklerinden yararlanılabilecek yatırımlar arasında değildir. Ancak hastane önlüğü yatırımınızda sterilizasyon prosesi de yer alırsa ve asgari 1 milyon TL tutarında sabit yatırım gerçekleştirmeniz halinde yatırımınız ‘Öncelikli Yatırım Konuları’ kapsamına girebilir. Buna göre de söz konusu yatırımın bölgesel teşvikler bağlamında 5. Bölge illerine sunulan destek unsurları ve oranlarından faydalanabilmesi mümkün olabilir. Bunu için nihai karar ve onayı verecek olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

+
Merhaba. Otel inşaatımız bitmediğinden dolayı alacağımız makina-tefrişatlar henüz belli değil. E-tuys sistemine ilk başvuruda SADECE inşaat harcamalarını belirtsek, teşvik belgesi çıktıktan SONRA almamız gereken makine-tefrişat-demirbaşları sisteme yüklesek olur mu?
A. H. - Elazığ - 23.09.2020
Cevaplayan : Elazığ Yatırım Destek Ofisi - Dilşat Kazazoğlu Temiz - 25.09.2020
Cevap :

Yatırım Teşvik Sistemi destek unsurlarından (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, vergi indirimi, vd.) müracatınız sonucunda düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesine istinaden faydalanılabilmektedir. Dolayısıyla, Yatırım Teşvik Sistemi başvurularının yatırıma başlamadan önce yapılması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Sistemi müracaatında Yerli Makine Listesi, İthal Makine Listesi, İnşaat Harcamaları ve Diğer Harcamalar listelerinin tamamının sunulması gerekmektedir.

Ayrıca, otel yatırımlarında asgari 500.000TL üzeri ve 3 yıldız ve üzeri şartı aranmaktadır. Turizm yatırım/işletme belgesi olmayan tesisler teşvik kapsamı dışındadır. Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya termal turizm konusunda yapılacak konaklama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı/engelli merkezleri ve Wellness yatırımları Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındadır. Makine-Teçhizat listelerinde inşaat ve tüketim malzemelerine yer verilmemesine dikkat edilmelidir.

Teşvik sistemi ve yatırımınız özelinde detaylı bilgi almak için aşağıda adresi bulunan ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Fırat Kalkınma Ajansı

Elazığ Yatırım Destek Ofisi

Adres: Cumhuriyet Mahallesi General Hulusi Sayın Cad. Elazığ TSO Hizmet Binası No: 117 Blok: 2 Kat: 2 Merkez/ELAZIĞ

Telefon: +90 (424) 237 22 01

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru