Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 12,87 saat
2946 adet sonuç bulundu.
+
Merhaba, kadın girişimciyim. E-ticaret sitesi kurdum. bunun için destekleriniz nelerdir.
F. S. - İzmir - 22.03.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Başak Özen - 22.03.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde bir E-Ticaret sitesi kurduğunuz ve bu site üzerinden ev ve giyim eşyaları satışı yaptığınız ve ticari faaliyetinizi geliştirebilmek adına destek talep ettiğiniz anlaşılmış olup daha önce KOSGEB Genel Girişimcilik Programı'na başvurduğunuz ve ilgili eğitimlere katıldığınız tarafımıza aktarılmıştır.Bunun yanında, ticari faaliyetlerinizin uluslararasılaştırılması amacı ile diğer satış ve pazarlama kanallarını kullanırken alabileceğiniz bazı destekler mevcuttur. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Reklam Desteği kapsamında 4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için destek alınabilmektedir. Bu destek ile tanıtım harcamalarının % 60’ı yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Bu destekle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz https://kolaydestek.gov.tr/Destekler/2/24 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca ihracata yönelmeniz ve "Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler” kapsamına girmeniz durumunda; Ticaret Bakanlığının "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi” destek aracı kapsamında yararlanıcı olabilirsiniz. Bu desteğin amacı "Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır.” Bu kapsamda firmanızın e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenebilecektir. Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Her iki destek aracı kapsamında destek alıp alamayacağınız hakkında nihai karar Ticaret Bakanlığı tarafından verilecektir.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'ne ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, işlerinizde kolaylıklar dileriz.

+
Merhabalar. Gerek 2012/3305 sayılı kararın 15.maddesinde, gerek Bakanlar kurulu kararlarında, gerek 2012/1 sayılı tebliğde, gerekse de KVK 1 seri nolu tebliğde "Faiz Giderlerinin" yatırım teşvik belgesi kapsamı dışında olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi/mevzuat hükmü yer almamaktadır. Dolayısıyla YTB kapsamındaki yatırımlara ilişkin "faiz giderleri" YTB'deki diğer giderler kısmına yazılıp, toplam sabit yatırım tutarının bir unsuru olarak hesaplanabilir mi?
A. H. - İstanbul - 22.03.2021
Cevaplayan : Muğla Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Sert - 22.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Söz konusu faiz giderinin yatırım ile ilgili bir harcamadan kaynaklı olması, 258 yapılmakta olan yatırımlar hesabında tutulması, dolayısıyla da gider olarak gösterilip Vergi Matrahından düşülmemesi gerekmektedir. Tebliğ'de de belirtildiği üzere Tamamlama Vizesi aşamasında yeminli mali müşavir onaylı liste ya da rapor ile Bakanlık tarafından toplam Sabit Yatırım Tutarına dahil edilebilmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, Biz Çimento üreten bir fabrikayız. Öncelikli yatırım kapsamında çevre lisansına tabii yatırımlar alanında yatırım teşvikten yararlanmak istiyoruz. Bir sistem kuracağız ve üretim yaparken sera gazı emisyonunu azaltacağız. Madde olarak çıktımız olmayacaktır.  E-TUYS giriş yapmak için firma künye bilgileri sekmesinde  YATIRIM KONUSU kısmına girmemiz US-97 kodu gerekmektedir. Atık Geri Kazanım veya bertaraf tesisleri” (US 97 Kodu: 0000.0.00.02)Bu kodu geçersiz kabul etmektedirler. Hangi kodu girmeliyiz?
D. Y. - İstanbul - 22.03.2021
Cevaplayan : Kütahya Yatırım Destek Ofisi - Kutlu Eser - 22.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımıcı,

Sizi sorunuzla ilgili varsa belirtilmeyen detayları da görüşmek için bir kaç kez aradık ancak size ulaşamadık.

Sorunuzda belirttiğiniz ve E-TUYS başvurusununda girmeye çalıştığınız "0000.0.00.02" kodu teşvik programının "Atık Geri Kazanım veya bertaraf tesisleri" tanımı için kullanılan, sistemde olmayan ancak Teşvik Robotunun yazılım algoritmasına uygun sonuç bulmamızı sağlayan bir koddur. Sektör için arama yapılırken en çok kullanılan arama metinlerinden bir tanım oluşturulmuştur. Dolayısıyla doğrudan, olduğu gibi "Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri " açıklamasına sahip bir US-97 Kodu bulunmamaktadır.

Ulusal Faaliyet ve Sektör Sınıflamasında (US-97) "Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri" 37 US-97 ana kodu ve "Yeniden Değerlendirme" başlığı altında bulunmaktadır. E-TUYS sisteminde "YATIRIM KONUSU" seçilirken US 97”den 4’lü kodlar esas alınarak oluşturulmuştur. Buna göre yatırım konunuz "3710 - METAL ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ" veya "3720 - METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ" olarak belirtilen kodlardan uygun 4 rakamlı kodlardan biri olacaktır.

E-TUYS sisteminde kapasite ve ürün bilgisi bölümünde giriş yaptığınızda aşağıdaki gibi 7 rakamlı kodlardan uygun olanı seçilmelidir.

3710.0.01 - Yeniden değerlendirilmiş metal atık ve hurdalar

3720.0.01 Yeniden değerlendirilmiş metal olmayan atık ve hurdalar

Sorunuzdan anlaşıldığı kadarıyla üretim konunuz metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi kategorisindedir. buna göre "YATIRIM KONUSU", "3720 - METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ" olarak seçilmelidir. Aynı şekilde teşvik belgesi müracaatı oluştururken "kapasite ve ürün bilgisi" bölümüne "3720.0.01 Yeniden değerlendirilmiş metal olmayan atık ve hurdalar" seçmelisiniz.

E-TUYS işlemleri için Kullanım Kılavuzunu incelemenizi önerir, ilave sorularınız olması halinde bizlere yatirim@istka.org.tr adresinden ya da sitemizdeki soru-cevap kısmından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Lavanta bahçesi kurulumun da fide alımı için desteğiniz var mı ?
Ö. U. - Konya - 20.03.2021
Cevaplayan : Konya Yatırım Destek Ofisi - Halil Sena Yetkin - 22.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Lavanta bahçesi kurulumu için lavanta ile alakalı çeşitli destekler mevcuttur:

Tarım ve Orman Bakanlığı - Genç Çiftçi Desteği:

Bu program kapsamında 18-40 yaş arası çiftçiler yararlanabilir. Destek kapsamında 30.000 TL'ye kadar fide alım desteği uygulanabilmektedir. (Destek şu anda kapalıdır)

Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı ORKÖY Kredileri

Bu programdan orman köylüleri, Kooperatifler ve kooperatif üst kuruluşları yararlanabilir. Orman köylülerinde o köyde en az 1 yıl ikamet etme şartı aranır. Lavanta yetiştiriciliği için 5 dekara kadar 21.000 TL kredi desteği sağlanır. Kredilerden faiz alınmamaktadır.

Diğer destekler doğrudan fide alımını içermemekle beraber daha çok kapsamlı yetiştiricilik ve ürün işleme yatırımları desteklenmekte veya yetiştiriciler dolaylı olarak desteklenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı:

Bu programda Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları başlığı altında tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları 500.000 TL'ye kadar %50 oranında desteklenmektedir. Makine ve ekipman alımı uygun maliyetler arasında olup ürün işleme ve paketleme yatırımları desteklenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı - Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı:

Bu destek kapsamında aromatik bitki yetiştiriciliği yapan aile işletmelerine 100 TL/dekar ödeme yapılır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) - 302/1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi Desteği:

Bu destek kapsamında aromatik bitki işleme/paketleme vb. faaliyeti gerçekleştiren işletmeler 500.000 euro miktara kadar %50 oranında desteklenir. Yapım işleri, makine alımı, mühendislik giderleri gibi benzeri harcamalar desteklenir.​

Daha ayrıntılı bilgi almak için Mevlana Kalkınma Ajansı Konya Yatırım Destek Ofisimizin hazırlamış olduğu Tarım ve Hayvancılık Destekleri Rehberini inceleyebilirsiniz: http://www.konyadayatirim.gov.tr/images/dosya/Tar%C4%B1m%20ve%20Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k%20Destekleri%20Rehberi.pdf

Sorularınız olması durumunda konyaydo@mevka.org.tr adresine mail atabilir 0332 236 32 90 adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Tekstil alanında işimi büyütebileceğim bir teşvik var mı? Şartları neler?
M. A. Y. - Amasya - 20.03.2021
Cevaplayan : Amasya Yatırım Destek Ofisi - Yunus Sunar - 20.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda da görüştüğümüz üzere, giyim eşyası imalatı başlığında Amasya ilinde asgari 1 milyon TL yatırım yapma taahhüdü ile Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Teşvik Belgesi için yapacağınız başvurunun Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda yararlanabileceğiniz teşvik unsurları şunlardır:

 • Makine-teçhizat alımında KDV muafiyeti,
 • Makine-teçhizat alımında Gümrük Vergisi Muafiyeti (Serbest Bölge veya yurt dışından doğrudan kendiniz alırsanız),
 • Kurumlar Vergisi indirimi (Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30),
 • Yeni istihdam edilecek işçilerin yatırım OSB’de ise 7 Yıl yapılan yatırımın % 35’i kadar, dışında ise SGK işveren payının 6 yıl veya yapılan yatırımın % 25’i kadar bir tutara ulaşıncaya kadar devlet tarafından karşılanması(yatırım tamamlanıp belge kapatıldıktan sonra),
 • Faiz desteği (Yatırım Kredisi kullanılacaksa TL cinsinden kredilerde yıllık 4 puan, döviz cinsi kredilerde ise 1 puan, toplamda da 1.2 milyon TL’te kadar faiz desteği).
 • 2021 yılında yapılacak bina-inşaat harcamalarında ise KDV İadesi.

Ayrıca yatırımınız ile ilgili KOSGEB' in de finansal destek mekanizmaları bulunmaktadır. Finansal destek mekanizmaları başvuru rehberi ile duyurulmaktadır. KOSGEB tarafından ilan edilecek destek programlarını takip etmeniz tavsiye edilmektedir. Ancak mevzuat gereği, bir harcama kalemi birden fazla teşvik/destek unsurundan faydalanamaz. Bu sebeple yatırımınıza ilişkin birden fazla teşvik ve/veya destek bulunması durumunda uygun olanını değerlendirmeniz gerekmektedir.

Konu ile ilgili sorularınızın olması durumunda aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya Yatırım Destek Ofisi

Dere Mahallesi. Igneci Baba Sokak. No:30 Amasya
Telefon:+90 (358) 212 69 66
Mail: amasyaydo@oka.org.tr

+
%50 destekli Balya makinası veriliyor mu bu yıl?
İ. D. - Kocaeli - 20.03.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Özgür Ünsal - 20.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sorunuzdan anladığımız kadarıyla (mülga) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hibe Programı Makine-Ekipman Desteği'nden bu yıl da yararlanma imkanınız olup olmadığını öğrenmek istemişsiniz. Balya makinesi dahil 41 yatırım konusunu destekleyen bahsi geçen destek programı, en son 2014 yılında uygulanmıştı. 2014 yılı destek programı hakkındaki tebliğe aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10): https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140510-17.htm 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılı itibarıyla detaylarını Yatirimadestek.gov.tr sitemizde bulabileceğiniz aşağıda belirtilen iki destek programı ile makine-ekipman alımını içeren yatırımlar desteklemektedir.

 • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Desteği
  • Güncel çağrının son başvuru tarihi: 09/04/2021
  • Aşağıdaki Tarımsal Ekonomik Yatırım Konularında yapılacak başvurular Hibe Desteği kapsamında değerlendirilir.
   • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar
   • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar
   • Desteklenen Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım konuları arasında bulunan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; Yenilenebilir Enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgâr enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler
   • Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar
   • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
  • Desteklenen harcama kalemleri:
   • İnşaat harcamaları
   • Makine-Ekipman ve Malzeme
    • Sabit yatırımlar kapsamında Bütçelendirilen balya ve silaj makineleri referans fiyat uygulamaları hariç, hibeye esas tutar ile Ayni Katkının beraber bütçelendirildiği bütün (monoblok) yapıdaki makineler ve ekipmanlar hibeye uygun giderler kapsamında değerlendirilmez ve bu tip Projeler kabul edilmez
 • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteği
  • Güncel çağrının son başvuru tarihi: 23/03/2021
  • Aşağıdaki Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında yapılacak başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
   • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
   • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar
   • Bilişim sistemleri ve eğitimi
   • El sanatları ve katma değerli ürünler
   • İpek böceği yetiştiriciliği
   • Su ürünleri yetiştiriciliği
   • Tarımsal amaçlı Kooperatif ve birlikler için makine parkları
   • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları
  • Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları için yeni yatırım, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapılabilir.
  • Desteklenen harcama kalemleri:
   • İnşaat harcamaları
   • Makine-Ekipman ve Malzeme
    • Elektrikli traktör, balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün/monoblok yapıdaki makine ve ekipmanlar hibeye uygun giderler kapsamında değerlendirilmez ve bu tip projeler kabul edilmez.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
YENİ İŞ YERİ AÇTIM DEVLET DESTEĞİ ALMAK İSTİYORUM NASIL ALABİLİRİM?
H. T. - Kahramanmaraş - 19.03.2021
Cevaplayan : Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi - İbrahim Başar Saydam - 19.03.2021
Cevap :

Sayın Girişimcimiz,

Telefonda da görüştüğümüz üzere, yedek parça ticareti yapan işletmeniz için, eğer işletmeyi kurduğunuz tarihten önce e-devlet üzerinden "Geleneksel Girişimcilik Eğitimini" tamamladıysanız, işletmeyi kurduğunuz tarihten itibaren 1 yıl içerisinde "Geleneksel Girişimcilik Destek Programına" başvuru yapabilirsiniz. KOSGEB tarafından yürütülen bu destek programı hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten başvurabilirsiniz. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

KOSGEB desteği ile kurulmuş işletmeler, KOBİ Finansman Desteği adı verilen Kredi faiz desteğinden de faydalanabilmektedir. Bu destek programının linki de aşağıdadır. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi

Ayrıca, işletmenizde personel istihdam etmek üzere İŞKUR'a başvurduğunuzda İŞKUR'un da istihdama yönelik teşvikleri bulunmaktadır. Bu teşviklere de https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/arti-istihdam-tesviki/ linkinden ulaşmanız mümkündür.

İşletmenizin hayırlı olmasını diler bol kazançlar temenni ederiz.

+
Sayın Yetkili; İzmir-Torbalı'da konuşlu sünger fabrikamıza üretimde kullanılmak üzere 220.000 Euro değerinde yeni makine almayı planlıyoruz. 2019 yılındaki değişiklikle Resmi Gazete’deki yayımlanan değişiklikle; OECD teknoloji tanımına göre orta-ileri teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar ile ilgili hükümler uyarınca, fabrikamıza almayı planladığımız makineler "Bölgesel Teşvik" kapsamına girer mi? Değilse "Genel Teşvik" kapsamında nelerden faydalanabiliriz?
H. A. - İzmir - 19.03.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 19.03.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

İletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, İzmir'de planladığınız yatırımınız " Yataklar ve yatak malzemeleri” niteliğinde ise ve asgari 4 milyon TL üzerinde bir maliyet söz konusu ise bölgesel teşviklerden faydalanabilecek yatırım konularından sayılmaktadır. Eğer yatırım Projeniz bu kriterleri sağlıyorsa; makine ve ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanabilecektir. Bunun yanı sıra 2 yıl SGK İşveren Hissesi Desteği ve yatırımın yüzde 15'i kadar Vergi İndirimi Desteği ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü mevzuatı çerçevesinde Yatırım Yeri Tahsisi imkânı söz konusu olmaktadır.

Ayrıca, 2022 yılına kadar yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırımın % 30’una kadar ve % 100 oranında uygulanmakta, 2021 yılında yapılacak bina-inşaat harcamalarında ise KDV İadesi söz konusu olmaktadır.

Planlanan yatırımınızın yukarıdaki asgari tutarın altında olması ancak 1 milyon TL üzerinde olması halinde Genel Teşvik Uygulamalarından yararlanılabilmektedir. Bu durumda, makine ve ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanabilecektir.

Web sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Ayrıca, Web sitemiz Ana Sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, tüm bu hususları sizlerle detaylı olarak görüşebilmeyi dileriz. Ajansımıza YDO@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba Sayın Yetkili; İstanbul ili Ataşehir ilçesinde bulunan fabrikamızda musluk imalatı yapmaktayız. Kocaeli ilinde yaklaşık 5000-10000 m2 aralığında daha kapsamlı bir fabrika yapma düşüncemiz var. Yeni kurulacak bu fabrikada 40-60 kişi daha istihdam edilecek ve ciddi ölçüde yerli makine alımı planmaktadır. Bununla ilgili olarak alabileciğim teşvikleri öğrenebilir miyim ve bu bölgede arsa tahsisi imkanlarından yararlabilir miyiz? Teşekkürler. İyi çalışmalar.
M. Y. - Kocaeli - 19.03.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Özgür Ünsal - 19.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sizi telefonla aradık ancak ulaşamadık. Verdiğiniz bilgilere göre internet sitenizi incelediğimizde madeni eşyadan batarya ve duş seti imalatı yaptığınızı tespit ettik. Yatırım konunuz, US-97 sınıflandırmasına göre 2899.5.01 Demir, çelik, bakır veya alüminyumdan eviye, lavabo, küvet ve diğer hijyenik eşyalar ile bunların parçaları kapsamına girmekte olup Kocaeli'de asgari 1 milyon TL'lik sabit yatırım öngörmeniz halinde 2012/3305 sayılı Karar’ın 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen Genel Teşviklerden yararlanabilirsiniz. Genel Yatırım Teşvik Belgelerinin içerdiği teşvik unsurları arasında Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hükümlerince uygulanan Yatırım Yeri Tahsisi teşviki yer almamaktadır.

 • Yerli ve İthal Makine ve Teçhizat alımlarında KDV İstisnası
 • Yazılım ve Gayri Maddi Hak alımları ve kiralamalarında KDV İstisnası
 • İthal Makine ve Teçhizat alımlarında Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Teşvik Belgeli Yatırımlara diğer mevzuatlar kapsamında sağlanan ilave teşvikler:
  • İmalat Sanayi yatırımları için İnşaat Harcamalarında KDV İadesi
  • İmar ile ilgili harçlardan ve diğer harçlardan istisnalar
  • Damga Vergisi İstisnası
  • Emlak Vergisi Muafiyeti

Ancak 2012/3305 sayılı Karar’ın Ek-2’si 2B_İller sayfasında Dip Notlar 1 Madde'de geçen aşağıdaki hüküm kapsamında Kocaeli'deki ihtisas organize sanayi bölgelerinde gerçekleşmesi öngörülen US-97 sınıflandırması 28 Makine Ve Teçhizatı Hariç; Metal Eşya Sanayii yatırımları, NACE Rev. 2 kodu bazında ihtisas sektörleri listesinde yer alan ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılacak olmaları halinde Bölgesel Teşviklerden yararlanabilmektedir. Bölgesel Yatırım Teşvikleri kapsamında yukarıda listelenen teşvik unsurlarına ilave olarak Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi de sağlanmaktadır. Ancak Yatırım Yeri Tahsisi, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri uyarınca Organize Sanayi Bölgesi Parselleri için geçerli olmadığı için ihtisas organize sanayi bölgeleri özelinde sağlanan Bölgesel Yatırım Teşvikli Belgeli yatırımlar için bu teşvik unsuru (Yatırım Yeri Tahsisi) geçerli olmayacaktır. Hatta, ilgili Usul ve Esaslar'da yatırım yeri tahsisi alınabilmesi için yatırım yerinin mevcut bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içerisinde organize sanayi veya Endüstri Bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartı aranmaktadır. İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin ihtisas sektörleri Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği hükümleri uyarınca hazırlanan ÇED Kararlarında belirtilmektedir.

İstanbul ili hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.

Ör. Makine İhtisas OSB (Dilovası, Kocaeli) ihtisas sektörleri için: http://www.makineosb.org.tr/Content/UploadedDocuments/OSB%C4%B0%C3%A7erisindeBulunanTesislerinKiralamaProsed%C3%BCr%C3%BC.pdf

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ve diğer ilgili mevzuatlar (ör. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik) uyarınca yatırım yeri tahsisi alabileceğini parsellerin bilgisine aşağıda linki yer alan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.milliemlak.gov.tr/

Organize Sanayi Bölgelerine yapılacak yatırımlara yönelik olarak aşağıdaki teşvikler sağlanmaktadır.

 • " OSB Tüzel kişiliği” Tarafından yapılan Arsa Tahsis ve Satışlarında KDV İstisnası, Damga Vergisi İstisnası ve Tapu Harcı İstisnası
 • OSB Tüzel Kişiliği Mülkiyetindeki Arsalar için Tapu Tesciline kadar Arazi Vergisi Geçici Muafiyeti
 • OSB’lerdeki Binalar için Bina Vergisi için Süresiz Bina Vergisi İstisnası
 • OSB’ler içinde gerçekleşen İnşaatlar için İnşaat HarcıveYapı Kullanma İzin Harcı İstisnası
 • Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi

Detaylar için: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_osb_katilimcilarina_saglanan_tesvikler.pdf

Yatırımınızın finansmanı için alacağınız teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın 20 milyon TL ve üzeri olması halinde Kalkınma ve Yatırım Bankası'nca sağlanan avantajlı Yatırıma Destek Kredisi'ne başvurabilirsiniz. NACE Rev. 2 sınıflandırmasına göre 25.1 Metal yapı malzemeleri imalatı ve 25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı yatırımları kredilendirilen sektörler arasında yer almaktadır. Kredi programı kapsamında ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, İthal İkamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, İhracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımların finansmanı önceliklidir.

Yatırıma Destek Kredisi: https://kalkinma.com.tr/biz-ne-yapiyoruz/proje-finansmani-ve-kurumsal-krediler/yatirima-destek-10-yila-kadar-vadeli-tl-kredisi

Bu teşviklerle ilgili daha detaylı bir bilgilendirme, e-posta adresinize iletilecektir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar, Karasu ilçesinde hayvancılık yatırımı yapmak istiyorum. Barınak ve tarım ekipmanları almak istiyorum, Hangi desteklerden faydalanabilirim?
G. K. - Sakarya - 19.03.2021
Cevaplayan : Sakarya Yatırım Destek Ofisi - Murat Uncuoğlu - 19.03.2021
Cevap :

Sayın Girişimci,

Yatırım fikriniz hakkında sizi bilgilendirmek için telefonla aradık fakat ulaşamadık. Konu hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) uyarınca yürütülen Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Destek Programı 9 Nisan 2021 tarihine kadar başvuruya açıktır.

Bu program kapsamında;

• Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 1.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 1.000.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 750.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.

• Toplam Bütçesi 250.000 TL altı olan Projeler kabul edilmemektedir.

• Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.

• İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.

• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

• Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik Hibe Desteği verilmemektedir.

Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu, düşük faizli kredi imkanı sağlayan Hayvansal Üretim Kredileri bulunmaktadır. Bu krediler, çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren gerçek / Tüzel kişi üreticilerin ihtiyaçları için sunulmaktadır.

Bu kapsamda;
• Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş / kanatlı hayvan alımına ilişkin giderler için İşletme Kredisi,

• Ahır / ağıl yapımı; süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar; yatırımın yapılacağı tarla / arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş hayvan alımına ilişkin giderler için Yatırım Kredisi mevcuttur.

Ziraat Bankası kredileri hakkında detaylı bilgi için: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim/hayvancilik-ve-su-urunleri-kredileri/hayvansal-uretim-kredileri

Yatırım süreciniz ile ilgili diğer sorularınız için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sakarya Yatırım Destek Ofisiyle her zaman iletişim kurabilirsiniz.

Adres: Sakarya Mah. No:19 SATSO Binası 54060 Arifiye / SAKARYA

E-Posta: sakaryaydo@marka.org.tr

Telefon: 0-262-3320144

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru