Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 15,63 saat
2068 adet sonuç bulundu.
+
Merhabalar. Ben Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde çalışmaktayım. Balıkesir/Bandırma İlçesinde bulunan Tahıl Depolama Tesislerimizin modernizasyonu için Genel Teşvik Uygulaması kapsamında KDV İstisnası için E-TUYS sistemi üzerinden Kurumumuz adına Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusunda bulunduk ve kabul edildi. Söz konusu Belge için Vergi dairesinden ayrıca yerli makine teçhizatlar için kdv istisna yazısı(satıcıya verilmek üzere) ve KDV mükellefiyeti yazısı almak zorunda mıyız? İyi Çalışmalar
A. K. - Balıkesir - 03.10.2020
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Berat Cansel Yıldız - 05.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda görüştüğümüz üzere, " Balıkesir/Bandırma İlçesinde bulunan Tahıl Depolama Tesislerimizin Modernizasyonu Yatırım Teşvik Belgesi için Genel Teşvik Uygulaması kapsamında başvurunuz olmuş.

Temmuz 2020’de tarafınıza tebliğ edilen başvurunuza ilişkin; istisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV Mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi ( " 3065 Sayılı Kanun 13/d bendinde yer alan (EK 9:3065 SAYILI KANUNUN (13/d) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170203-8.htm) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.

Söz konusu belge için Vergi dairesinden ayrıca yerli makine teçhizatlar için KDV istisna ve KDV mükellefiyeti yazısı almanız veya bu belgeye sahipseniz bir örneğini satıcıya ibraz etmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi

http://www.investinbalikesir.com/

Tel: +90 266 246 10 00

+
Merhaba ben 23 yaşındayım ve ben Kahramanmaraş’ta ***** gibi markaların az hatalı defolu ürünlerini satmak için bir mağaza açmak istiyorum. Herhangi bir birikimim yok bunun için destek alabiliyor muyuz?
M. K. - Kahramanmaraş - 03.10.2020
Cevaplayan : Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi - Yusuf Köleli - 05.10.2020
Cevap :

Telefonla da bilgi verdiğimiz üzere sözkonusu iş fikriniz için KOSGEB'in Geleneksel Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanabilirsiniz. Destekten faydalanabilmek için iş fikri hayata geçirilmeden önce KOSGEB tarafından çevrimiçi düzenlenen Geleneksel Girişimcilik Eğitimi tamamlanmış olmalıdır.

Program kapsamında kuracağınız iş koluna uygun aşağıdaki destek unsurları bulunmaktadır.

Kuruluş Desteği: Kuruluş masrafları için Gerçek Kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Performans Desteği: İşletme döneminde istihdam edilen personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı;

Birinci yıl için;

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

İkinci yıl için;

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL performans desteği sağlanır.

Program detayları ve yararlanma koşulları için bulunduğunuz ildeki KOSGEB müdürlüğü ile temasa geçmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla.

+
Filmaşinden çivi üretmeyi planlıyoruz. Herhangi bir şirkette ortaklığım yok. Ne türde teşvikler var? Teşekkür ederim
B. B. - Hatay - 05.10.2020
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Cenk Özbaykal - 05.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Web sitesine bırakmış olduğunuz mesaja istinaden yaptığımız telefon görüşmesinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde planladığınız çivi imalatı yatırımınızla ilgili olarak aşağıda belirtilen desteklerden yararlanabilirsiniz.

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 Sayılı Tebliğine göre, Sabit Yatırım Tutarı 1 milyon TL altında olmamak koşuluyla, US-97 Kodu 2899.3.04.60 olan (demir veya çelikten diğer çiviler ve benzeri eşya imalatı) için yapacağınız yatırımınızla, Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve Faiz Desteklerinden faydalanmanız mümkündür.

Söz konusu desteklerden sağlayabileceğiniz katkıyı size uygun bir örnek üzerinden somutlaştırmak gerekirse;

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, çivi imalatına yönelik aşağıdaki gibi bir yatırım yapıldığını ve 20 kişi istihdam edildiğini varsayalım.

Arazi-arsa gideri : 400 Bin TL

Bina-inşaat gideri : 300 Bin TL

Makine-teçhizat gideri : 200 Bin TL

Diğer yatırım harcamaları toplamı : 100 Bin TL olmak üzere

Toplam Yatırım Miktarı : 1 Milyon TL

Yararlanılabilecek Destek Unsurları:

1. Katma Değer Vergisi İstisnası

Yatırımcı makine ve teçhizatın, demirbaşların KDV'sini ya da gümrük vergisini ödemez.

2. Vergi İndirimi

Toplam yatırım tutarı olan 1 Milyon TL'nin % 30’u kadar yani 300 Bin TL'lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Yatırımcı, ödemesi gereken vergiyi, indirim miktarı 300 Bin TL'ye ulaşıncaya kadar % 70 indirimli öder. Örneğin ilk dönem ödenmesi gereken vergi tutarı 100.000 TL ise 30.000 TL öder. Bu bu indirimler 300 Bin TL'lik kota tamamlanıncaya kadar sürer. Ayrıca firma 300 Bin TL lik vergi indiriminin % 25’u olan 75.000 TL. lik kısmını teşvik belgesine konu yatırım işletmeye geçmeden (varsa) halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergilerinden indirilmesini talep edebilir.

3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Firma asgari ücretli 20 kişilik istihdamla birlikte her ay kişi başına yaklaşık 456 TL sigorta primi öder. Firma 5 yıl boyunca 1 Milyon TL'lik yatırımın % 25'i olan 250 Bin TL'ye ulaşıncaya kadar firma bu sigorta primini ödemez. Örneğin 20 kişinin sigorta primi aylık 9.120 TL, yıllık 109 Bin 440 TL’dir. 3. Yıl içerisinde toplam 250 Bin TL'lik sigorta primi desteği tamamlanmaktadır. Burada önemli olan husus çalışanların maaşının miktarı ne kadar olursa olsun devlet sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmını en fazla 6 yıl boyunca karşılamasıdır.

4. Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırımın yapılacağı ilçede (Dörtyol) yer alan organize sanayi veya endüstri bölgelerinde boş Parsel bulunmaması durumunda, yatırım tutarı Yatırımcının talep ettiği taşınmazın Rayiç Bedelinin 3 katından az olmamak kaydıyla tahsis edilebilir. Yani 1 Milyon TL'lik yatırım için rayiç bedeli en fazla 330 Bin TL olan bir hazine arazisi talep edilebilir.

5. Faiz Desteği

Firma TL Kredilerinde 4 puan, döviz kredilerinde ise 1 puan faiz indirimden yararlanabilir. Faiz indiriminde maksimum tutar 1.200.000 TL'dir. (kredi karşılığı ödenecek faizin en fazla 1.200.000’lik kısmı devlet tarafından karşılanır).

Hatay Dörtyol’da yapmayı planladığınız yatırım, 4. Bölgeye sağlanan teşviklerden yararlanmakla beraber, sanayi bölgesinde gerçekleştireceğiniz yatırımlarda, 6 Bölgeli Teşvik Sistemimizde 2. avantajlı bölge olan 5. Bölge teşviklerinden faydalanmanız mümkündür. Ayrıca Hatay’ın, Arsuz, Reyhanlı, Yayladağı, Hassa, Kumlu ve Altınözü ilçelerinden birinde gerçekleştirildiği takdirde de yatırımınız, 5. Bölge teşvikleri kapsamında değerlendirilebilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için gerekli bilgilere, https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi avantajlarının yanı sıra, 1 milyon TL altında bir yatırım düşündüğünüz takdirde KOSGEB İleri Girişimci Destek Programına da başvurmanız mümkündür. Böylece, teknoloji düzeyi orta-düşük seviyede olan üretiminize yönelik olarak; " 100 Bin TL’ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği”, " 40 Bin TL’ye kadar performans desteği”, " 10 Bin TL’ye kadar Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu desteği” ve 5 Bin TL’ye kadar sertifika desteklerinden yararlanmanız mümkündür.

İleri Girişimcilik Desteğine başvurmak için, " KOSGEB Uzaktan Eğitim E-Kurul Öğrenme ve Yönetim Sistemine” (https://lms.kosgeb.gov.tr/) giriş yaptıktan sonra, söz konusu web sitesi üzerinden ücretsiz olarak verilen ileri girişimcilik eğitimini tamamlamanız gerekmektedir.

Söz konusu desteğin amacı, unsurları ve diğer başvuru detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi linkinden ulaşabilirsiniz.

Firmanız faaliyete geçtikten sonraki süreçte, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın belirli dönemlerde (sürekli açık bir program değildir) KOBİ niteliğindeki firmalara yönelik ilan ettiği mali destek programlarına da başvurabilirsiniz. Önceki mali destek programlarımız, destek unsurları ve başvuru koşullarını https://www.dogaka.gov.tr/destekler/mali-destek-programi linkinden inceleyebilirsiniz.

Yatırım süreçleri ile ilgili danışmak istediğiniz herhangi bir hususla ilgili, +90(326) 2251415 (dahili:182) numaralı telefondan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) merkez binamızda yer alan ve ücretsiz hizmet sunan Hatay Yatırım Destek Ofisimizi arayabileceğinizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

+
İlk 500 içinde yer alan bir firmayız. 18.000.000$ yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırım teşvik Belgesi başvuru işlemlerine başladık. Şirketimiz kimya ve otomotiv olarak kısmi bölünme yoluna gitmiştir. Bölünme gerçekleştiğinde YTB'si devri gerekiyormu? Süreç nasıl işliyor?
A. Ö. - İstanbul - 04.10.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 05.10.2020
Cevap :

Tarafınızla yapılan görüşme esnasında aktarılan bilgiler doğrultusunda Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün ilgili dairesi ile iletişime geçilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra firma unvanın da değişiklik olması halinde, unvan değişikliğine ilişkin Bakanlığa bildirim yapılması yeterlidir. Öte yandan 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"ın 22. maddesi gereğince Tamamlama Vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın bir başka tüzel kişliğe devri Bakanlığın iznine tabidir.

+
Sera işletmesi için teşviklerden yararlanmak için nasıl bir yol haritası çizmeliyim?
E. S. - Aydın - 05.10.2020
Cevaplayan : Aydın Yatırım Destek Ofisi - Armağan Aydın - 05.10.2020
Cevap :

Sayın Yetkili,

Telefon görüşmemize istinaden Karacasu ilçesinde 20 dekar arazi üzerinde modern seracılık yatırını yapmayı planladığınız ilgili yuatrım için asgari Yatırım alanıını öğrenmek istedğiniz anlaşılmıştır.

Seracılık sektörü için teşvik, hibe ve Kredi imanları mevcuttur. Kredi imkanları devlet ve özel bankalar aracılığı ile sunumakta olup Ziraat Bankası aracılığıyla yararlanmak içn en az 1 dekar arazi şartı aranmaktadır.

Teşviklerden faydalanmak için ise asgari 20 dekar arazi şartı aranır. Geri ödemesiz (hibe) kredilerden faydalanmak için ise ilgili çağrının kapsamına göre asgari arazi miktarı belirlenmektedir. Yatırımııza ilişkin ne kadar teşvik alabileceğinizi kabaca göstermek amacıyla https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu adresini ziyaret edebilir ve arama alanına "seracılık" ve yatırım yerini de Aydın ilini olarak belirleyerek işlemlere devam edebilirsiniz.

Ayrıca seracılık yatırımlarına hibe destekleri verilmektedir. Bu desteklerden faydalanmak için ilçe tarım orman müdürlükleri ve Tarımsal Kalkımayı destekleme kurumu ile görüşebilrsiniz.

Söz konusu yatırımız ile ilgili olarak Kurumlarımızca çeşitli araştırma ve planlama çalışmları yapılmış olup bu çalışmalar kalkınma kütüphanesi web istesi ile siz değerli yatıırmcılarımızın hizmetine sunulmuştur. İlgili çalışmalara aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/upload/dosyalar/malatya-seracilik-on-fizibilite-fonksiyonel-tasarim.pdf

https://geka.gov.tr/uploads/pages_v/guney-egede-modern-seracilik-yatirim-raporu.pdf

Daha ayrıntılı sorunlarınız için bizimle 0256 211 02 16 numaralı telefondan iletişime geçebilrsiniz.

Saygılarımızla

+
Mrh. 1-Yatırım Teşvik Belgesindeki tüm makinalar alınmadan (alınmayanlar makina listesinden silerek) tamamla vizesini SÜRESİ öncesinde yapabilirmiyiz? 2-YTB varken, aynı ilde başka yerdeki tevsi yatırım için yeni bir YTB alabilirmiyiz?
A. H. - İstanbul - 01.10.2020
Cevaplayan : Samsun Yatırım Destek Ofisi - Burak Aydoğdu - 02.10.2020
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Telefonda görüştüğümüz hususları burada da özet olarak bulabilirsiniz. İlk sorunuzla ilgili olarak öncelikle şunu ifade etmek isteriz. Yatırım Teşvik Belgesinin ana unsuru makine ekipmandır. Bu noktada alınmayacak makine ekipmanların üretim için zorunlu olan ana makine ekipman olup olmadığının netleştirilmesi gerekmektedir. Eğer üretim için alınması zorunlu makine ekipmanın listeden çıkarılması söz konusuysa bu durumda belgenin amacı da ortadan kalkacağından Tamamlama Vizesinin yapılamaması ihtimali de bulunmaktadır. Diğer taraftan makinelerin alınmaması, belgedeki asgari yatırım şartını sağlayamama ihtimalini de beraberinde getirebilecektir. Bu kaygıların olmaması halinde, yatırım teşvik belgesi süresinden önce vize edilebilmektedir. Ancak en iyi yöntem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne makine revize başvurusunda bulunup listenize son halini vermenizdir.

İkinci sorunuza ilişkin olarak açık belgeniz varken aynı il içinde yatırımın bir bölümünün bir yerde, diğerinin ise başka bir yerde yapılması halinde sadece açık belge içinde gerekli değişiklikleri yaparak belgeyi kullanabilirsiniz. Ancak açık belgenizin süresi dolmak üzere ise önce mevcut belgenizin tamamlama vizesi işlemini yapmalı, akabinde tevsii yatırımı olarak yeni bir belgeye başvuru yapmalısınız. İyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar, 2021 yılında duyurulması muhtemel proje çağrılarını hangi kanaldan öğrenebilirim? Uzun vadeli planlar için bu çağrıları öğrenebileceğimiz bir site var mıdır? Şimdiden teşekkürler.
O. T. - İzmir - 02.10.2020
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Başak Özen - 02.10.2020
Cevap :

Sayın İlgili,

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde belirttiğimiz üzere, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren firmanızın gerçekleştireceği Ar-Ge faaliyetlerinde TÜBİTAK desteklerinden yararlanması mümkündür. İlgilenmiş olduğunuz 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ve 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak Bütçe esaslı çağrılarla yürütülmektedir. Bu programların 2020 yılı ilk çağrıları Ocak ayı başında açılıp Mart ayı başında kapanmış, ikinci çağrıları ise Temmuz ayı başında başlayıp 15 Eylül 2020 tarihinde kapanmıştır. 2021 yılında da benzer bir takvimlendirme yapılacağı düşünülerek hazırlıklarınızı yapmanızın faydalı olacağını değerlendirmekteyiz.

yatirimadestek.gov.tr web sitemizde yer alan desteklerle ilgili yeni çağrı ve başvuru zamanı duyuruları web sitemizden yapılırken aynı zamanda web sitemizde kayıtlı kullanıcılara da bilgi e-postası gönderilmektedir.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, firmanızın yeni destek programı başvuruları ve yatırımlarıyla ilgili hususlarda sizlerle her zaman iletişimde olabilmeyi dileriz. Ajansımıza ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

+
Merhaba Kastamonu bölgesinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak istiyorum. Bununla ilgili yatırım, teşvik ve hibe şartlarını öğrenmek istiyorum. Teşekkürler
N. G. - Kastamonu - 23.09.2020
Cevaplayan : Kastamonu Yatırım Destek Ofisi - Elifcan Altınışık - 02.10.2020
Cevap :

Sitemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Kastamonu İli, Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında 4. Bölgede yer almaktadır. Bu nedenle, GES yatırımına ilişkin KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanmaktadır.

GES yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir. Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik kapsamı dışındadır. Aynı firma adına birden fazla çağrı mektubu alınmış olsa bile, yatırımların bitişik nizamda olması halinde tek bir Yatırım Teşvik Belgesi için başvuru yapılabilmektedir.

Başvuru aşamasında istenen belgeler şunlardır: Başvuru Dilekçesi, Yetkilendirme Taahhütnamesi, Yetkilendirme Formu, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi Örneği, SGK Borcu Yoktur Yazısı, ÇED Kapsam Dışı Yazısı, GES Proje Onay Yazısı

GES Hibeleri kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal işletmelerin kendi elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik sınırlı güçte olmak kaydıyla dönemsel bazlı hibe destekleri mevcuttur.

Konu hakkında her zaman Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu Yatırım Destek Ofisine müracaat edebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

+
Sebze ve meyve konservesi imalatı yapabilmek için OSB'de bir işletme kurmak istiyorum fakat nereden başlayacağımı ve hangi teşviklerden yararlanacağımı bilmiyorum.
İ. - Balıkesir - 02.10.2020
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Ali Koç - 02.10.2020
Cevap :

Merhaba Sayın Yatırımcı,

Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak yatırım süreçlerinizde sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Sebze ve meyve konservesi imalatına yönelik olarak Balıkesir'de OSB'de kurmayı planladığınız işletme hakkında detaylı bilgi almak ve sorunuz kapsamında sizi daha iyi yönlendirebilmek için sizinle telefonla iletişime geçmek amacıyla belirttiğiniz iletişim numarasını birkaç kez aradık ancak sizlere ulaşamadık. Müsait bir zamanınızda daha detaylı görüşmek üzere sizleri Ajansımıza bekliyoruz.

Söz konusu yatırımınız için yararlanabileceğiniz teşvik ve destekler konusunda aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarım:

Öncelikle nereden başlanabileceği hususunda sizleri KOSGEB desteklerine yönlendirebilirim. Yeni kurulan işletmelere KOSGEB'in Yeni Girişimci Programı bulunmaktadır. Yeni Girişimci Programı, "Geleneksel Girişimci Programı" ve "İleri Girişimci Programı" olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır. Kuracağınız işin NACE Kodu "10.39.01 Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dâhil, patatesten olanlar hariç)" olup KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer almaktadır. İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB girişimcilik eğitimi katılım belgenizi almış olmanız gerekiyor. Bu kapsamda kuracağınız işin nace kodu ileri girişimci faaliyet konuları tablosunda yer aldığı için tamamlamanız gereken eğitim İleri Girişimci Eğitimi'dir. Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerine e-devlet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Eğitimler KOSGEB tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Eğitimlere elektronik ortam üzerinden dilediğiniz saatte ulaşabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken husus, İleri Girişimci Eğitimini almadan işletme kurarsanız KOSGEB Yeni Girişimci Programına Başvuramazsınız.

Destek programı kapsamında kuruluş desteği (Gerçek Kişi işletme 5.000 TL- Sermaye şirketi işletme 10.000 TL), Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği (söz konusu yatırımınızın nace kodunun teknoloji düzeyi düşük olarak sınıflanadırıldığı için Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL desteğinden yararlanabilmektedir, Bu desteğin oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.), Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu desteği (10.000 TL), performans desteği ve sertifika desteği (5000 TL) sağlanmaktadır. İleri Girişimilik Destekleri tamamen geri ödemesizdir.

İşletmeyi kurarken dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır;

-İşletme kuruluş tarihinin Geleneksel Girişimci Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün sonra) olması gerekmektedir. Eğitimin tamamlandığı tarih ile işletme kuruluş tarihi aynı gün olmamalıdır. Bu nedenle eğitimin tamamlandığı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra Vergi Dairesine açılış işlemleri için başvuru yapılmalıdır.

-Başvuruda bulunacağınız işletmenin Türk Ticaret Kanununda (TTK) tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde (limited veya anonim şirketi) olarak kurulmuş olması gerekiyor. Adi ortaklıklar TTK'da tanımlı değildir ve KOSGEB tarafından desteklenmemektedir.

-Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalı ve işletmeyi münferiden temsile yetkili olması gerekmektedir. Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıl) girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.

-Girişimcinin bu süre içerisinde kendi işinin başında olması ve başka herhangi bir yerde SGK kaydının olmaması gerekmektedir.

Ayrıca KOSGEB destekli kurulan işletmeler için; işletmenin erkek tarafından kurulması halinde 50.Bin TL, işletmenin kadın, genç, engelli, birinci derecede şehit yakını veya gazi tarafından kurulması halinde ise 70.Bin TL'lik çok düşük faizli Kredi imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda 10 adet banka ve KOSGEB arasında protokol imzalanmıştır. Daha detaylı bilgi için KOSGEB ile irtibata geçebilirsiniz.

Ajansımızın söz konusu yatırımınıza ilişkin an itibariyle açık bir mali destek çağrısı bulunmamaktadır. Bu kapsamda Ajansımızın desteklerini www.gmka.gov.tr adresinde yer alan "Destekler" kısmından takip edebilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Karar ve Uygulama Tebliği çerçevesinde, yatırımlara ilişkin teşvikler sunulmaktadır. Söz konusu yatırımınızın US-97 Kodu "1513.3 BYS SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI" olarak değerlendirilmiş ve Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamına girdiği belirlenmiştir. Söz konusu yatırımın destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari Sabit Yatırım Tutarının 1 Milyon TL olması gerekmektedir. Eğer planladığınız yatırımınızın sabit yatırım tutarı (yerli-ithal makine ekipman tutarı, arsa-arazi tutarı, inşaat gideri, diğer giderler) 1 Milyon TL veya üzerinde bir tutar ise teşvik belgesi için başvuru yapmanızı önerebiliriz. Bölgesel Teşvik Uygulaması kapsamında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinin yanı sıra söz konusu yatırımınız özelinde SGK İşveren Hissesi Desteği (6 yıl %25 Yatırıma Katkı Oranı), Vergi İndirimi Desteğinden (Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30) yararlanabilirsiniz. Ayrıca Sabit Yatırım Tutarınızın %70'ine kadar kredi çekmeniz durumunda Faiz Desteğinden (TL 3 puan, Döviz 1 puan İndirimli, 1 Milyon TL'yi geçemez.) yararlanabilirsiniz. Söz konusu desteklere ilişkin teşvik tutarını hesaplamak isterseniz www.yatırımadestek.gov.tr sitesinde yer alan Teşvik Robotundan faydalanabilirsiniz. Yatırım Teşvik Belgesi müracaatına yönelik tüm detaylara https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi yatırımınız özelinde daha detaylı görüşmek üzere Ajansımızı ziyaret edebilir, ya da 02662461000 telefon numarasından veya balikesiryatirim@gmka.gov.tr adresinden mail yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

+
İyi günler hangi sektörlere destek veriliyor ben el emeği takı bujiteri satışı için bir dükkan açmak istiyorum yardımcı olabiliyor musunuz?
N. A. - İstanbul - 28.09.2020
Cevaplayan : Muğla Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Sert - 02.10.2020
Cevap :

Devletin farklı konularda farklı destek mekanizmaları mevcuttur. Bunlardan başlıcaları; tarımsal destekler, Ar-Ge destekleri, İhracat destekleri, istihdam destekleri, turizm destekleri gibi. Size uygun destek türü ise, yeni iş kuranlara yönelik destek olan KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Destek Programı'dır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayanların yararlanabildiği bu destek türünde, 10.000 TL'ye kadar işletme kuruluş desteği, 50.000 TL'ye kadar da çalıştırılacak personel için istihdam desteği verilmektedir. Daha ayrıntılı bilgilere web sitemizden ya da https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru