Kapsam Dışı Konular
  Kapsam Dışı Konular

  Kapsam Dışı Olanlar: (Bu konular Teşvik Robotuna yansımamaktadır.)

  Stratejik Yatırım ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı konularıyla ilgili bilgiler tabloya yansımamaktadır.

  Öncelikli yatırım konularından;

  1) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

  2) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

  3) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge Projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar

  4) Bakanlar Kurulu Kararı EK-4’te yer alan " Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP(ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde 15 oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.

  5) Yenilenebilir Enerji yatırımına yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

  Bölgesel yatırım konularından;

  1) İstanbul ili hariç olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.

  2) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

  3) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

  4) Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır.

  Teşvik edilmeyecek yatırım konularından;

  1) Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.

  2) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, Kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.