Akıllı Filtreleme
Nace Kodu ve Tanımı
Hedef Ülke
Üst Sektör
Alt Sektör
Yatırım Tutarı Aralığı
Kalkınma Ajansı
İl
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA)
Geri Dönüş Süresi
İSTATİSTİKLER ÖN FİZİBİLİTE RAPORLARI TEMEL GÖSTERGE GRAFİKLERİ
Toplam
Proje Sayısı
443
100%
Toplam
Sabit Yatırım Tutarı
2.991
Milyon USD
Toplam
Öngörülen İstihdam
29.397
Kişi
Ortalama
Geri Dönüş Süresi
5.63
Yıl
Sektörlere Göre Proje Sayısı
Sektörlere Göre Proje Sayısı
Sektörlere Göre Sabit Yatırım Tutarı (Milyon USD)
Öngörülen İstihdam (Kişi)
Sektörlere Göre Sabit Yatırım Tutarı (Milyon USD)
Sektörlere Göre Ortalama Geri Dönüş Süresi (Yıl)
Hedef Pazarlara Göre Sabit Yatırım Tutarı (Milyon USD)
Öngörülen İstihdam (Kişi)