Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

Yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlerin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu yoluyla desteklenmesine dair esaslar belirlendi.

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YDLM'lerin destek kapsamına alınması için iş birliği kuruluşlarınca fizibilite raporu hazırlanarak, ayrıntıları genelgede belirlenen projeyle Ticaret Bakanlığına başvurulması ve bu projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekecek.

YDLM'lerde sadece Türk ihraç ürünlerine lojistik hizmet verilebilecek.

Diğer Duyurular