Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları

2022 yılı Mart döneminde yapılan değerlendirme sonucu verimlilik artırıcı porjeleri iptal edilen endüstriyel işletmeler; proje hazırlama bedeli ile yerinde ön inceleme bedeli dahil proje bedeli en fazla beş milyon Türk Lirası ve geri ödeme süresi beş yıldan az olmak kaydıyla iptal edilen verimlilik artırıcı projeleri için 01-28 Şubat 2023 tarihleri arasında tekrar başvuru yapabileceklerdir. 

Diğer Duyurular