Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 16. Çağrı ilan edilmiştir.

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; Özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi, çıktıların, çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Diğer Duyurular