Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 13. Başvuru Çağrısı İlan Edilmiştir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 16 Ağustos 2023 tarihinde ilan ettiği 13. Başvuru Çağrısı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” başlıklarındaki başvuruları kabul edecektir.  Bu başvuru döneminde yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Online proje başvuru sistemi için son başvuru tarihi 101 konulu tedbir için 26/09/2023, 103 konulu tedbir içinse 10/10/2023'tür.

TKDK (TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU)
101-Tarımsal İşletmelerin Fizikî Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
KAPALI
DETAYLI BİLGİ
TKDK (TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU)
103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fizikî Varlıklara Yönelik Yatırımlar
KAPALI
DETAYLI BİLGİ
Diğer Duyurular