Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11. Başvuru Çağrı Ön İlanı Yayımlanmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) en geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde "302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbirinden başvuruları kabul edeceğini ilan etmiştir. Hazırlanacak projelerde yapım işinin bulunması halinde ilan tarihinden itibaren 45 gün, yapım işinin bulunmaması halinde ise ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuruların TKDK'ya sunulması gerekmektedir. Sürece ilişkin detaylar 11. Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte söz konusu tarihte duyurulacaktır. 

Diğer Duyurular