Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2022 proje başvuruları başlamıştır.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında başvurular 15 Şubat 2022 - 15 Mart 2022 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabilecektir.

Programa; kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir.

TİCARET BAKANLIĞI
Koop-Des Kooperatifçilik Proje Desteği
AKTİF
DETAYLI BİLGİ
Diğer Duyurular