KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı 2022 Çağrısı İlan Edilmiştir.

KOSGEB imalat sanayinde dijitalleşme ve imalatçı KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve verimliliklerini artırmak amacıyla üç farklı proje teklif çağrısına çıkmıştır. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023.

Diğer Duyurular