EuroHPC Ortak Girişimi 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

EuroHPC Ortak Girişimi 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

Çağrıya ülkemizden sunulacak proje önerileri TÜBİTAK 1071 programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrıya katılım sağlayacak her bir uluslararası proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden, en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Çağrı konuları ve uluslararası kurallar hakkında daha detaylı bilgiye https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html adresinden ulaşılabilir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Ulusal proje başvuruları, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza kullanılarak yapılabilmektedir.

Çağrı Takvimi

* Uluslararası proje başvurularının Avrupa Komisyonu’nun “Funding and Tenders Portal” üzerinden sunulması için son tarih: 15 Eylül 2020 (17:00 CET)
* TÜBİTAK PBS üzerinden (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılacak ulusal ön başvurular için son tarih: 30 Eylül 2020 (17:30 TSİ)

İlgili Kişiler:

Kamil Öncü ŞEN
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) 
E-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr 
Tel: 0312 298 18 09 

Onur Temizsoylu 
TÜBİTAK ULAKBİM – ATB TRUBA / Ağ Teknolojileri Birimi
E-posta: onur.temizsoylu@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 93 63

TÜBİTAK
1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı
AKTİF
DETAYLI BİLGİ
Diğer Duyurular