​Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi 2021 Yılı Uygulama Rehberi İlan Edilmiştir.

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi amaçlanan destek programı, 81 ilden gelecek başvurulara açıktır. Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021.

Diğer Duyurular